Sony Xperia E4g - Použití služeb určování polohy

background image

Použití služeb určování polohy

Služby určování polohy umožňují fotoaparátu a aplikacím jako například Maps využívat

informace ze sítě Wi-Fi® a ze systému GPS (Global Positioning System), díky kterým určí

vaši přibližnou polohu. Jestliže se nenacházíte v přímém zorném poli satelitů systému

GPS, zařízení může určit vaši polohu pomocí sítě Wi-Fi®.
Abyste pomocí svého zařízení mohli zjistit, kde jste, musíte povolit služby určování

polohy.

Povolení služeb zjišťování polohy

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Místo a ťukněte na ni.

3

Posuvník vedle položky

Místo přetáhněte doprava.

4

Výběr potvrďte ťuknutím na volbu

Souhlas.

Povolení přístupu aplikací Google k vaší poloze

1

Ujistěte se, že jste ze svého zařízení přihlášeni k účtu Google™.

2

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

3

Najděte položku

Nastavení > Google > Místo a ťukněte na ni.

4

Posuvník vedle položky

Místo přetáhněte doprava.

5

Výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko

Souhlas.

Zlepšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat 5 až 10

minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v

klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou

procházet přes mraky a plasty, ale ne přes většinu pevných předmětů, jako například

budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné

místo.