Sony Xperia E4g - Gmail™

background image

Gmail™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení a psaní e-mailových zpráv použít aplikaci

Gmail™.

1

Zobrazení seznamu všech účtů Gmail a nejnovějších složek

2

Psaní nové e-mailové zprávy

3

Hledání e-mailových zpráv

64

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

4

Přístup k nastavením a možnostem

5

Seznam e-mailových zpráv

Další informace o aplikaci Gmail™

Na otevřené obrazovce aplikace Gmail přetáhněte levý okraj obrazovky doprava,

vyhledejte volbu

Nápověda a ťukněte na ni.

65

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.