Sony Xperia E4g - Odesílání a příjem e-mailových zpráv

background image

Odesílání a příjem e-mailových zpráv

1

Zobrazení seznamu všech e-mailových účtů a nejnovějších složek

2

Psaní nové e-mailové zprávy

3

Hledání e-mailových zpráv

4

Přístup k nastavením a možnostem

5

Seznam e-mailových zpráv

Stažení nových e-mailových zpráv

Je-li otevřena složka doručené pošty, přejeďte prstem dolů po seznamu zpráv.

Než se pokusíte stáhnout nové zprávy, ujistěte se, že jste připojeni k Internetu. Další informace

o kontrole stavu připojení naleznete v tématu

Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS

na

stránce 27 .

61

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Čtení e-mailových zpráv

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na .

2

Najděte položku

E-mail a ťukněte na ni.

3

Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na položku

a vyberte účet,

který chcete zkontrolovat, a potom v rozevírací nabídce ťukněte na položku

Doručená pošta. Chcete-li zkontrolovat všechny e-mailové účty současně,

ťukněte na položku

a poté v rozevírací nabídce ťukněte na položku

Všechny

přijaté zprávy.

4

Posouvejte se ve složce doručených e-mailů nahoru nebo dolů a ťukněte na e-

mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst.

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na a potom najdete položku

E-mail a ťukněte na

ni.

2

Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na položku

a vyberte účet,

pomocí kterého chcete odeslat e-mail, a potom v rozevírací nabídce ťukněte na

položku

Doručená pošta.

3

Ťukněte na položku a zadejte jméno příjemce nebo jeho e-mailovou adresu

příjemce nebo ťukněte na položku a v seznamu Kontakty vyberte jednoho nebo

více příjemců.

4

Zadejte předmět a text e-mailové zprávy a ťukněte na ikonu .

Odpověď na e-mailovou zprávu

1

Ve složce doručených e-mailových zpráv najděte zprávu, na kterou chcete

odpovědět, ťukněte na ni a pak ťukněte na možnost

Odpovědět nebo Odpovědět

všem.

2

Zadejte odpověď a poté ťukněte na položku .

Předání e‑mailové zprávy

1

Ve složce doručených e-mailových zpráv najděte zprávu, kterou chcete předat

dál, a ťukněte na položku

Přeposlat.

2

Zadejte e-mailovou adresu příjemce ručně nebo ťukněte na položku nebo

vyberte příjemce ze seznamu kontaktů.

3

Zadejte text zprávy a poté ťukněte na položku .

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

1

Najděte e-mail obsahující přílohu, kterou chcete zobrazit, a ťukněte na něj. E-

mailové zprávy s přílohami jsou označeny ikonou .

2

Po otevření e-mailové zprávy ťukněte na položku

Načíst. Příloha se začne

stahovat.

3

Po stažení přílohy ťukněte na položku

Zobrazit.

Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

1

Vyhledejte zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni.

2

Ťukněte na jméno odesilatele a poté ťukněte na položku

OK.

3

Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost

Vytvořit nový kontakt.

4

Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku

Hotovo.