Sony Xperia E4g - Panel náhledu e-mailu

background image

Panel náhledu e-mailu

V panelu náhledu lze zobrazovat a číst e-mailové zprávy. Jakmile jej aktivujete, můžete v

něm současně zobrazit seznam e-mailových zpráv a vybranou e-mailovou zprávu.

62

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Změna nastavení náhledového okna e-mailu

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu obrazovky a pak na

E-mail.

2

Ťukněte na ikonu a pak na položku

Nastavení > Panel náhledu.

3

Vyberte požadovanou možnost nebo kombinaci možností a ťukněte na tlačítko

OK.

Čtení e-mailových zpráv v náhledovém okně

1

Ujistěte se, že je aktivován panel náhledu.

2

Otevřete složku doručených e-mailových zpráv.

3

Posouvejte se nahoru či dolů a ťukněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete

přečíst.

4

Chcete-li si e-mail prohlédnout na celé obrazovce, ťukněte na příčku (mezi

seznamem e-mailů a tělem e-mailu).

5

Chcete-li se vrátit do běžného zobrazení doručených zpráv, znovu ťukněte na

příčku.