Sony Xperia E4g - Uspořádání e-mailových zpráv

background image

Uspořádání e-mailových zpráv

Seřazení e-mailů

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na .

2

Najděte položku

E-mail a ťukněte na ni.

3

Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na položku

a vyberte účet,

který chcete seřadit, a potom v rozevírací nabídce ťukněte na položku

Doručená

pošta. Pokud chcete seřadit všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na

položku

a potom na položku

Všechny přijaté zprávy.

4

Ťukněte na , potom ťukněte na položku

Řadit.

5

Vyberte možnost uspořádání.

Vyhledávání e-mailů

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na a potom najdete položku

E-mail a ťukněte na

ni.

2

Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na položku

a vyberte název

účtu, který chcete zkontrolovat, a potom v rozevírací nabídce ťukněte na položku

Doručená pošta. Pokud chcete vyhledávat ve všech e-mailových účtech

najednou, ťukněte na položku

a potom na položku

Kombinované zobraz..

3

Ťukněte na volbu .

4

Zadejte hledaný text a potom ťukněte na tlačítko na klávesnici.

5

Zobrazí se seznam výsledků vyhledávání seřazených podle data. Ťukněte na e-

mail, který chcete otevřít.

Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na a potom najdete položku

E-mail a ťukněte na

ni.

2

Používáte-li více e-mailových účtů, ťukněte na položku

a vyberte účet, který

chcete zkontrolovat.

3

Pod účtem, který chcete zkontrolovat, vyberte položku

Zobrazit všechny složky.

Odstranění e‑mailové zprávy

V příchozí poště e-mailů listujte zprávy, které chcete odstranit, doprava.

63

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přesun e-mailové správy do jiné složky

1

V příchozí poště e-mailů listujte zprávy, které chcete přesunout, doleva.

2

Ťukněte na položku

Přesunout a vyberte složku.