Sony Xperia E4g - Nastavení fotoaparátu

background image

Nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na ikonu .

3

Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

Přehled nastavení fotoaparátu

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika rozlišení fotografií a poměrů stran. Snímek

s větším rozlišením vyžaduje víc paměti.

5MP

2560×1920(4:3)

Rozlišení 5 megapixely a poměr stran 4:3. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé

obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

3MP

2560×1440(16:9)

Rozlišení 3 megapixely a poměr stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé

obrazovce.

2MP

1920×1088(16:9)

Rozlišení 2 megapixely a poměr stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé

obrazovce.

2MP

1600×1200(4:3)

Rozlišení 2 megapixely a poměr stran 4:3. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé

obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

VGA

640×480(4:3)

Formát VGA s poměrem stran 4:3.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii bez držení zařízení. Tato funkce slouží pro

pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo

nechyběl. Samospoušť můžete také použít, abyste se vyhnuli třesu fotoaparátu při

pořizování fotografií.

Zapnuto (10 sek.)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.

Zapnuto (2 sek.)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.

Vypnuto

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Než pořídíte fotografii, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat,

nastavením funkce Smile Shutter™.

Režim ostření

Funkce ostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité

ostření, fotoaparát nepřetržitě upravuje zaostření tak, aby oblast v barevně vyznačeném

rámečku zůstala ostrá.

Jednoduché autom. ostření

80

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité ostření je zapnuto. Dotkněte se obrazovky

kamery a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček nezbarví modře, což indikuje

zaostření. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

Detekce obličejů

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských tváří a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát

automaticky zaostří na nejbližší tvář. Můžete také vybrat tvář, na kterou chcete zaostřit, a to tak, že na ni

ťuknete na obrazovce. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí modrý rámeček označující vybranou

tvář, která je zaostřena. Rozpoznávání tváře nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je

zapnuto.

Ostření dotykem

Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se příslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nepřetržité

zaostřování je vypnuto. Dotkněte se obrazovky fotoaparátu a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý

zaostřovací rámeček nezbarví modře, což indikuje zaostření. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete

prst.

Sledování objektu

Pokud ťuknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

HDR

Nastavení HDR (High Dynamic Range) můžete použít při fotografování se silným

protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje

ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

ISO

Zvýšením citlivosti ISO lze omezit rozmazání obrázku způsobené špatným osvětlením

nebo pohybem fotografovaných objektů.

Automaticky

Nastavuje citlivost ISO automaticky.

100

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 100.

200

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 200.

400

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 400.

800

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 800.

1600

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 1600.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a

automaticky určí vyváženou expozici.

Střed.

Nastaví expozici podle středu obrázku.

Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.

Jednobod.

Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

81

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Stabilizátor obrazu

Při fotografování může být složité držet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá

kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

Náhled

Můžete nastavit, že se má po pořízení fotografie nebo videa zobrazit náhled.

Bez omezení

Po pořízení fotografie nebo videa se zobrazí příslušný náhled.

5 sekund

Po pořízení fotografie nebo videa se na 5 sekund zobrazí příslušný náhled.

3 sekundy

Po pořízení fotografie nebo videa se na 3 sekundy zobrazí příslušný náhled.

Upravit

Po pořízení se fotografie nebo video otevře pro úpravy.

Vypnuto

Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Registrace tváří

V aplikaci fotoaparátu můžete zaregistrovat tváře. Hledáček se na ně bude poté

automaticky zaměřovat, jakmile se tyto tváře objeví v záběru.

Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem. Po

ťuknutí na ikonu blesku na obrazovce fotoaparátu se zobrazí následující možnosti:

Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.

Vynutit blesk

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé

stíny.

Potlačení červených očí

Snižuje efekt červených očí.

Vypnuto

Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou

světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku.

Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.

Svítilna

Při pořizování fotografií se zapne baterka nebo světlo fotoaparátu.

Výběr scény

Pomocí předprogramovaných scén funkce Výběr scény rychle nastavíte fotoaparát pro

obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu,

aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.

Vypnuto

Funkce Výběr scény je vypnuta a fotografie lze pořizovat ručně.

Hladká pleť

Hodí se pro portréty se zkrášlujícím efektem.

Měkké pozadí

Vhodné pro fotografie s rozostřeným pozadím.

Redukce rozmaz. pohybu

Zajišťuje minimální vliv otřesů fotoaparátu při pořizování snímků za slabého osvětlení.

82

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Krajina

Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.

Korekce protisvětla HDR

Vylepšuje detaily na fotografiích s velkým kontrastem. Vestavěná funkce opravy protisvětla analyzuje

obraz a automaticky ho přizpůsobí tak, abyste získali dokonale exponovanou fotografii.

Noční portrét

Tuto možnost použijte při snímání portrétů v noci nebo při špatném osvětlení. Z důvodu dlouhé

expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.

Noční scéna

Tuto možnost použijte při fotografování v noci nebo při špatných světelných podmínkách. Z důvodu

dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.

Ručně držený soumrak

Tuto možnost použijte pro pořizování fotografií z ruky při slabém osvětlení, se sníženým šumem a

rozmazáním.

Vysoká citlivost

Hodí se pro pořizování fotografií bez blesku při zhoršených světelných podmínkách. Snižuje

rozmazání.

Jídlo

Slouží k fotografování jídla v jasných barvách.

Domácí mazlíček

Používá se k fotografování domácích mazlíčků. Snižuje rozmazání a efekt červených očí.

Pláž

Hodí se pro pořizování fotografií na břehu moře nebo jezera.

Sníh

Zabraňuje přeexponování fotografií ve velmi jasném prostředí.

Párty

Hodí se pro fotografování uvnitř se špatným osvětlením. Dokáže zachytit i scénu osvětlenou nepřímo

nebo jen svíčkami. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit

na stabilní povrch.

Sport

Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání

pohybu.

Dokument

Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografii vyšší kontrast.

Ohňostroj

Hodí se pro pořizování fotografií ohňostrojů v celé jejich kráse.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.