Sony Xperia E4g - Obecné nastavení fotoaparátu

background image

Obecné nastavení fotoaparátu

Přehled nastavení režimu záznamu

Automatické rozlišení scény

Optimalizuje nastavení podle aktuální scény.

Ručně

Umožňuje ruční nastavení fotoaparátu.

Fotka zepředu

K pořízení fotografií můžete použít přední a zadní fotoaparát současně.

Více fotoaparátů

Umožňuje nahrát stejnou scénu z různých úhlů na jedné obrazovce.

Živě na YouTube

Živé vysílání videa na webu YouTube™.

Efekt AR

Umožňuje pořizování fotografií a videa s virtuálními scénami a postavami.

Kreativní efekt

Umožňuje použití různých efektů na fotografie i video.

Timeshift burst

Umožňuje výběr nejlepšího snímku ze série záběrů.

Social live

Můžete živě vysílat video na Facebook™.

Plynulé panorama

Umožňuje pořizovat širokoúhlé a panoramatické snímky.

76

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Sound Photo

Umožňuje pořídit fotografie se zvukem na pozadí.

Zábava AR

Umožňuje doplňovat virtuální objekty do obrazu přímo v hledáčku a obohatit tak fotografie nebo videa.

Retušování portrétu

Pořizování portrétů s různými styly aplikovanými v reálném čase.

Automatické rozlišení scény

Funkce automatického rozlišení scény detekuje podmínky, za nichž pořizujete fotografie,

a automaticky upraví nastavení tak, aby zajišťovala co nejlepší kvalitu snímku.

Manuální režim

Manuální režim použijte v případě, že chcete ručně upravit nastavení fotoaparátu pro

pořizování fotografií a videoklipů.

Efekt AR

Pomocí efektů AR (efekty rozšířené reality) můžete svým fotografiím nebo videím dát nový

zábavný rozměr. Když používáte fotoaparát, toto nastavení vám umožňuje integrovat

3D scény do vašich fotografií nebo videí. Stačí vybrat požadovanou scénu a upravit její

pozici v hledáčku.

Kreativní efekty

Fotografie a videoklipy můžete upravovat pomocí různých efektů. Můžete například

pomocí efektu Nostalgie dosáhnout toho, že fotografie budou vypadat starší, nebo

efektem Náčrt zajistit zábavnější vzhled.

Sweep Panorama

Můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie ve vodorovném nebo svislém

směru snadným pohybem ťuknutí a posunu.

Pořízení panoramatické fotografie

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Ťukněte na ikonu a vyberte možnost .

3

Vyberte směr fotografování ťuknutím na položku

.

4

Ťukněte na obrazovku a posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru

pohybu vyznačeném na obrazovce.

Funkce Timeshift burst

Fotoaparát pořídí sérii 31 snímků v intervalu dvou sekund – jednu sekundu před a jednu

sekundu po stisknutí tlačítka spouště na displeji. Můžete se tedy vrátit v čase a vybrat

dokonalý záběr.

Použití funkce Timeshift burst

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Ťukněte na ikonu a vyberte možnost .

3

Vyfotografujte sérii snímků. Snímky se zobrazí jako miniatury.

4

Posouváním procházejte mezi snímky a vyberte ten, který chcete uložit. Poté

ťukněte na ikonu .

Social live

Social live je režim snímání pomocí fotoaparátu, který umožňuje odesílat datový tok videa

naživo na stránku služby Facebook™. Potřebujete k tomu jen aktivní internetové připojení

a musíte být přihlášeni k účtu služby Facebook™. Videa mohou být až 10 minut dlouhá.

77

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Živé vysílání videa pomocí režimu Social live

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Ťukněte na ikonu a vyberte možnost .

3

Přihlaste se k účtu služby Facebook™.

4

Ťuknutím na ikonu spusťte vysílání.

5

Chcete-li během vysílání pořídit fotografii, ťukněte na ikonu .

6

Vysílání zastavíte ťuknutím na položku .

Zaostřený obličej

Pomocí režimu Zaostřený obličej můžete současně zapnout přední a hlavní kameru tak,

abyste mohli pořídit fotografii sebe společně s objektem.

Režim Multifotoaparátu

Režim Multifotoaparát umožňuje pořizovat fotografie ze dvou různých úhlů díky propojení

s druhým zařízením. V hledáčku fotoaparátu na vašem zařízení uvidíte dva obrazy – jeden

z vašeho vlastního fotoaparátu a druhý z připojeného zařízení Xperia™ nebo fotoaparátu

Sony s podporou funkcí NFC a Wi-Fi direct. Před pořízením snímku můžete upravit

rozmístění obou obrazů.
Funkci Multifotoaparátu můžete snadno použít například na koncertě, chcete-li zachytit

kapelu ze dvou různých míst v hledišti.
Funkci Multifotoaparátu lze aktivovat pomocí funkce NFC, která automaticky spáruje obě

zařízení pomocí technologie Wi-Fi direct. Obě zařízení musí funkci NFC podporovat.

Režim multifotoaparátu není k dispozici na všech trzích.

Použití funkce Multifotoaparát

1

Zapněte funkci NFC na obou zařízeních, která chcete propojit.

2

Aktivujte fotoaparát ve vašem zařízení.

3

Ťukněte na ikonu a vyberte možnost .

4

Otevřete obrazovce obou zařízení ťukněte na možnost .

5

Přiložte k sobě detekční oblasti NFC obou zařízení. Zařízení by se měla propojit

pomocí funkce Wi-Fi direct.

6

Jakmile se obě zařízení propojí, v hledáčku vašeho zařízení se objeví dva obrazy –

jeden z vašeho fotoaparátu a druhý z fotoaparátu připojeného zařízení.

7

Chcete-li upravit obraz na svém zařízení, ťukněte na možnost

.

8

Podle potřeby upravte vzhled obrazu. Můžete například ťuknutím a podržením

obraz přesunout na druhou stranu hledáčku a změnit tak pořadí obou obrazů.

9

Až budete hotovi s úpravami a budete chtít zachytit složený snímek, ťukněte na

možnosti

Hotovo > .

Retušování portrétu

Pomocí této funkce můžete na portréty přidat retušovací efekty již při jejich pořízení.

Použití funkce Portrait retouch

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Ťukněte na a potom na položku .

3

Chcete-li zobrazit volič stylů, přejeďte prstem přes obrazovku vzhůru a vyberte

požadovaný styl.

4

Volič stylů skryjete přejetím dolů nebo ťuknutím na displej.

5

Chcete-li zobrazit volič rámečků, přejeďte prstem přes obrazovku doleva a vyberte

požadovaný rámeček.

6

Volič rámečků skryjete přejetím doprava nebo ťuknutím na displej.

Stahování aplikací fotoaparátu

Můžete stahovat bezplatné nebo placené aplikace z webu Google Play™ nebo jiných

zdrojů. Než začnete stahovat, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně

prostřednictvím sítě Wi-Fi®, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

78

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Stažení aplikací fotoaparátu

1

Otevřete aplikaci fotoaparátu.

2

Klepněte na položku a poté na položku

KE STAŽENÍ.

3

Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů dokončete instalaci.

Rychlé spuštění

Funkce Rychlé spuštění slouží ke spuštění aplikace fotoaparátu ze zamykací obrazovky.

Pouze spustit

Po přetažení ikony nahoru se hlavní fotoaparát aktivuje z režimu spánku.

Spustit a pořídit fotografii

Po přetažení ikony nahoru se fotoaparát aktivuje z režimu spánku a pořídí první fotografii.

Spustit a zaznamenat video

Po přetažení ikony nahoru se videokamera aktivuje z režimu spánku a začne natáčet.

Vypnuto

Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit fotografie údaji o místě, kde jste je pořídili.

Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu.

Fotografie je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

Zvuk

Zvolte si zapnutí nebo vypnutí zvuku závěrky.

Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní

úložiště zařízení.

Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány do paměti zařízení.

Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

Vyvážení bílé

Tato funkce nastaví vyvážení bílé v závislosti na světelných podmínkách. Ikona nastavení

vyvážení bílé je k dispozici na obrazovce fotoaparátu.

Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.

Žárovky

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.

Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.

Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.

Oblačno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

79

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.