Sony Xperia E4g - Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smějících se tváří

background image

Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smějících se tváří

Pomocí technologie Smile Shutter™ můžete fotografovat lidi v okamžiku, kdy se usmějí.

Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a

75

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

automatické zaostření. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky

vyfotografuje.

Zapnutí funkce Smile Shutter™

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Ťukněte na položku a potom na položku .

3

Ťukněte na možnost

Snímání úsměvu a vyberte úroveň úsměvu.

Pořízení fotografie pomocí funkce Smile Shutter™

1

Spusťte fotoaparát, zapněte funkci Smile Shutter™ a namiřte fotoaparát na

fotografovaný objekt. Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen.

2

Vybraný obličej se orámuje barevně a fotografie bude pořízena automaticky.

3

Není-li zjištěn žádný úsměv, klepnutím na obrazovku pořídíte fotografii ručně.