Sony Xperia E4g - Rozpoznávání tváří

background image

Rozpoznávání tváří

Funkci rozpoznávání tváří lze používat pro správné zaostření osob mimo střed snímku.

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět tváří a označí je bílými rámečky. Barevný

rámeček ukazuje, která tvář byla vybrána pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na nejbližší

rozpoznanou tvář. Je také možné ťuknout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být

zaostřena.

Zapnutí funkce rozpoznávání obličeje

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Ťukněte na ikonu a vyberte možnost .

3

Ťukněte na položku a potom na položku .

4

Ťukněte na možnosti

Režim ostření > Detekce obličejů.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání tváří

1

Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce

Detekce obličejů, namiřte

fotoaparát na fotografovaný objekt. Rozpoznat lze až pět tváří, každá z nich bude

orámována.

2

Ťukněte na rámeček, který chcete vybrat pro zaostření. Chcete-li, aby fotoaparát

zaostřil automaticky, neťukejte na žádný rámeček.

3

Zaostřená tvář bude zvýrazněna žlutým rámečkem. Fotografii pořídíte ťuknutím na

obrazovku.