Sony Xperia E4g - Úprava videa pomocí aplikace Movie Creator

background image

Úprava videa pomocí aplikace Movie Creator

Videa pořízená pomocí vašeho zařízení můžete upravovat. Můžete například z videa

vystřihnout požadovaný úsek nebo změnit jeho rychlost. Po uložení upraveného videa

zůstane v zařízení jeho původní, nezměněná verze.

Střih videa

1

Ťuknutím na obrazovku při přehrávání videoklipu zobrazte panel nástrojů a potom

ťukněte na možnost >

Oříznout.

2

Chcete-li rámeček oříznutí přesunout na jiné místo na časové ose, podržte jeho

okraj, přetáhněte ho na požadované místo a ťukněte na tlačítko

Použít.

3

Chcete-li uložit kopii zkráceného videa, ťukněte na volbu

Uložit.

Úprava rychlosti přehrávání videa

1

Ťuknutím na obrazovku při přehrávání videoklipu zobrazte panel nástrojů a potom

ťukněte na možnost >

Rychlost.

2

Vyberte požadovanou možnost, podržte okraj videa na časové ose, přetáhněte ho

na požadované místo a ťukněte na tlačítko

Použít.

3

Chcete-li uložit kopii upraveného videa, ťukněte na volbu

Uložit.