Sony Xperia E4g - Obrazovka nabídky aplikace Album

background image

Obrazovka nabídky aplikace Album

Pomocí obrazovky nabídky v aplikaci Album můžete procházet všechna alba fotografií,

včetně alb fotografií a videí pořízených fotoaparátem a včetně obsahu, který sdílíte online

prostřednictvím služeb jako PlayMemories Online, Picasa™ a Facebook. Po přihlášení k

těmto službám můžete spravovat obsah, komentovat fotografie a videa a zobrazovat

komentáře od přátel. V aplikaci Album můžete také k fotografiím přidávat zeměpisné

značky, provádět základní úpravy a sdílet obsah např. pomocí bezdrátové technologie

Bluetooth® a e-mailu.

1

Zobrazení fotografií a videí pomocí služby PlayMemories Online

2

Návrat na úvodní obrazovku aplikace Album

3

Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem zařízení

4

Zobrazení všech fotografií a videoklipů uložených v různých složkách v zařízení

5

Prohlížení oblíbených fotografií a videoklipů

6

Zobrazení všech fotografií s tvářemi

7

Zobrazení fotografií na mapě nebo zeměkouli

8

Zobrazení fotografií a videí ve stejné síti

9

Zobrazení fotografií a videí ve službě Facebook™

10 Zobrazení fotografií a videí ve službě Picasa™

11 Posunutím nahoru nebo dolů zobrazíte obsah

Služba PlayMemories Online není k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

91

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na ikonu

Album a poté přetáhněte levý okraj obrazovky alba doprava.

3

Ťukněte na požadovanou online službu a nastavte ji podle pokynů na obrazovce.

Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste do dané služby odeslali.

4

Ťuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ťukněte na některou

fotografii.

5

Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo

video zobrazíte listováním doprava.