Sony Xperia E4g - Sdílení a správa fotografií a videí

background image

Sdílení a správa fotografií a videí

Fotografie a videa uložená v zařízení můžete sdílet. Také je můžete různými způsoby

spravovat. S fotografiemi například můžete pracovat po dávkách, odstraňovat je nebo je

propojovat s kontakty.

Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

Sdílení fotografie nebo videa

1

V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete sdílet, a ťukněte na

ně.

2

Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .

3

Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté fotografii

podle zobrazených pokynů odešlete.

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom

ťukněte na možnosti >

Použít jako > Obrázek kontaktu.

2

Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti

Kontakty > Jen jednou a pak vyberte

kontakt.

Použití fotografie jako tapety

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom

ťukněte na možnosti >

Použít jako > Tapeta.

2

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Otočení fotografie

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom

ťukněte na možnost .

2

Vyberte položku

Otočit. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Odstranění fotografie nebo videa

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom

ťukněte na možnost .

2

Ťukněte na tlačítko

Odstranit.

88

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

1

V zobrazení miniatur fotografií a videí v albu ťukněte na tlačítko , a potom na

tlačítko

Vybrat položky.

2

Ťukněte na položky, se kterými chcete pracovat. Vybrané položky jsou zvýrazněny

modrým rámečkem.

3

S vybranými položkami můžete pracovat pomocí nástrojů na panelech nástrojů.

Režim výběru můžete aktivovat také dotykem a podržením položky, dokud její rámeček

nezmodrá. Potom můžete ťuknutím vybírat další položky.

Analýza tváří na fotografiích v aplikaci Album

Můžete analyzovat veškeré fotografie v zařízení a vyhledat v nich tváře. Po aktivaci

zůstává funkce analýzy tváří zapnutá a automaticky prohledává nově přidané snímky. Po

provedení analýzy můžete seskupit všechny snímky určité osoby v jedné složce.

Zapnutí funkce analýzy fotografií

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na ikonu

Album.

3

Přetáhněte levý okraj obrazovky alba doprava a ťukněte na ikonu

Tváře. Všechny

fotografie v zařízení budou analyzovány a podle výsledku seskupeny ve složce

Nepojmenované tváře.

Přiřazení jména tváři

1

Na panelu

Tváře ťukněte na složku Nepojmenované tváře, přejděte do složky

Další tváře a vyberte tvář, ke které chcete přiřadit jméno.

2

Ťukněte na tlačítko

Přidat jméno.

3

Zadejte jméno a ťukněte na možnosti

Hotovo > Přidat jako novou osobu.

Úprava jména přiřazeného tváři

1

Když si určitou tvář prohlížíte v zobrazení celé obrazovky, ťuknutím na obrazovku

zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti >

Upravit štítky jmen.

2

Ťukněte na tlačítko

OK.

3

Ťukněte na jméno přiřazené k tváři, které chcete upravit.

4

Upravte jméno a ťukněte na možnosti

Hotovo > Přidat jako novou osobu.