Sony Xperia E4g - Zobrazení fotografií na mapě

background image

Zobrazení fotografií na mapě

Přidání informací o poloze do fotografií se také označuje jako funkce zeměpisných

souřadnic. Své fotografie můžete zobrazit a označit na mapě a ukázat přátelům a rodině,

kde jste danou fotografii pořídili. Další informace naleznete v tématu

Přidání zeměpisné

polohy k fotografiím

na stránce 76 .

Pokud jste zapnuli detekci zeměpisné polohy a aktivovali ve fotoaparátu funkci zeměpisných

souřadnic, můžete fotografie přímo označovat a později si je prohlížet na mapě.

1

Zobrazení fotografií obsahujících zeměpisné souřadnice v režimu zeměkoule

2

Hledání místa na mapě

3

Zobrazení možností nabídky

4

Dvojitým ťuknutím zobrazení přiblížíte. Sevřením prstů jej oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy.

5

Skupina fotografií nebo videoklipů se stejnými zeměpisnými souřadnicemi

6

Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklipů. Ťuknutím na položku ji zobrazíte přes celou

obrazovku.

Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich.

Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Příklad: . Chcete-li zobrazit

všechny fotografie ve skupině, ťukněte na fotografii na obalu alba a pak ťukněte na jednu z

miniatur ve spodní části obrazovky.

Přidání zeměpisných značek k fotografii

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom

ťuknutím na možnost

Ťuknutím nastavit polohu otevřete obrazovku s mapou.

2

Najděte požadované umístění a ťuknutím k němu přidejte fotografii.

3

Umístění lze upravit ťuknutím na místo na mapě, na které chcete fotografii

přesunout.

4

Potom ťuknutím na tlačítko

OK zeměpisné značky uložíte a vrátíte se do

prohlížeče fotografií.

92

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi na mapě

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na ikonu

Album.

3

Přetáhněte levý okraj obrazovky alba doprava a ťukněte na ikonu

Místa.

4

Ťukněte na fotografii, kterou chcete zobrazit na mapě.

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi v režimu zeměkoule

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na ikonu

Album.

3

Přetáhněte levý okraj obrazovky alba doprava a ťukněte na ikonu

Místa > .

4

Ťukněte na fotografii, kterou chcete zobrazit na zeměkouli.

Změna zeměpisných souřadnic fotografie

1

Během prohlížení fotografie na mapě v aplikaci Album se fotografie dotkněte,

podržte ji, dokud její rámeček nezmodrá, a ťukněte na požadované místo na

mapě.

2

Ťukněte na tlačítko

OK.

Změna zobrazení mapy

Během prohlížení mapy v aplikaci Album ťukněte na tlačítko a potom vyberte možnost

Klasické zobrazení nebo Satelitní zobrazení.

93

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.