Sony Xperia E4g - Obrazovka nabídky aplikace Walkman®

background image

Obrazovka nabídky aplikace Walkman®

Obrazovka nabídky aplikace Walkman® poskytuje přehled o všech skladbách v zařízení.

Můžete zde spravovat alba a seznamy skladeb a s využitím kanálů SensMe™ uspořádat

hudbu podle nálady a tempa.

Otevření nabídky úvodní obrazovky Walkman®

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Přetáhněte levý okraj obrazovky doprava.

67

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Návrat na úvodní obrazovku aplikace Walkman®

Až se objeví úvodní obrazovka aplikace Walkman®, ťukněte na volbu

Domovská

stránka.

Až se objeví úvodní obrazovka aplikace Walkman®, ťukněte na obrazovku

napravo od nabídky.

Aktualizace hudebních souborů s využitím nejnovějších informací

1

Na úvodní obrazovce aplikace Walkman® ťukněte na položku .

2

Ťukněte na možnost

Stáhnout informace o hudbě > Zahájit. Zařízení provede

hledání online a stáhne nejnovější dostupný obal alba a podrobnosti o skladbě.

Při stahování podrobností o hudbě se aktivuje aplikace SensMe™ channels.

Povolení aplikace SensMe™ channels

Na úvodní obrazovce aplikace Walkman® stiskněte tlačítko a ťukněte na

možnosti

Stáhnout informace o hudbě > Zahájit.

Tato aplikace vyžaduje připojení k mobilní síti nebo síti Wi-Fi®.

Úprava informací o skladbě

1

V aplikaci Walkman® ťukněte na tlačítko .

2

Vyberte

Upravit info o hudbě.

3

Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.

4

Po dokončení ťukněte na možnost

Uložit.

Odstranění skladby

1

Na obrazovce nabídky aplikace Walkman® přejděte na skladbu, kterou chcete

odstranit.

2

Dlouze stiskněte název skladby a poté z nabídky vyberte možnost

Odstranit.

3

Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost

Odstranit.