Sony Xperia E4g - Přenos hudby do zařízení

background image

Přenos hudby do zařízení

Existují různé způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:

Pouze systém Windows

®

: Propojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB

a přetahujte hudební soubory přímo v aplikaci správce souborů v počítači. Další

informace naleznete v části

Správa souborů pomocí počítače

na straně 117 .

Používáte-li počítač PC, můžete použít aplikaci Media Go™ od společnosti Sony, která

umožňuje uspořádání hudebních souborů, vytváření seznamů skladeb, nastavení odběrů

podcastů a další úkony. Chcete-li získat další informace a stáhnout si aplikaci Media

Go™, přejděte na stránku http://mediago.sony.com/enu/features.

K přenosu souborů médií mezi počítačem a zařízením můžete použít software Xperia™

Companion. Další informace o aplikaci Xperia™ Companion a možnost stažení naleznete

na adrese

www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion

.

Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů. Informace o

podporovaných formátech zvukových souborů a o používání multimediálních souborů (zvuk,

obraz a video), najdete v dokumentu White Paper pro vaše zařízení na stránce

www.sonymobile.com/support

.