Sony Xperia E4g - Poslech hudby

background image

Poslech hudby

Aplikace Walkman® umožňuje poslech vaší oblíbené hudby a zvukových knih.

1

Otevření obrazovky nabídky aplikace Walkman®

2

Hledání všech skladeb uložených v zařízení

3

Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb

4

Obal alba (je-li k dispozici)

5

Ťuknutím přejdete na předchozí skladbu ve frontě přehrávání.

Dotekem a podržením se posunete dozadu v aktuální skladbě.

6

Přehrání nebo pozastavení skladby

7

Ťuknutím přejdete na další skladbu ve frontě přehrávání.

Dotekem a podržením se posunete dopředu v aktuální skladbě.

8

Přehrávání skladeb v aktuální frontě přehrávání v náhodném pořadí

9

Opakování všech skladeb v aktuální frontě přehrávání

10 Ukazatel průběhu – přetažením ukazatele nebo ťuknutím na něj provedete rychlý posun dopředu nebo

dozadu.

11 Celková délka aktuální skladby

12 Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby

66

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Úvodní obrazovka aplikace Walkman®

1

Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Walkman®

2

Posunutím nahoru nebo dolů zobrazíte obsah

3

Přehrávání skladby v aplikaci Walkman®

4

Návrat na úvodní obrazovku aplikace Walkman®

Přehrávání skladby v aplikaci Walkman®

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Přetáhněte levý okraj obrazovky doprava.

3

Vyberte hudební kategorii.

4

Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.

Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu,

který chcete sdílet, požadované oprávnění.

Vyhledání informací o skladbě online

Během přehrávání skladby v aplikaci Walkman® ťukněte na obrázek alba a poté

na tlačítko se symbolem nekonečna

.

Tlačítko se symbolem nekonečna

poskytuje přístup k několika online zdrojům informací o

skladbě, včetně videí na serveru YouTube™, textů písní a informací o interpretech na webu

Wikipedia.

Nastavení hlasitosti zvuku

Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Minimalizace aplikace Walkman®

Během přehrávání skladby se ťuknutím na položku vrátíte na obrazovku Plocha.

Aplikace Walkman® bude i nadále přehrávat na pozadí.

Otevření aplikace Walkman®, když probíhá přehrávání na pozadí

1

Během přehrávání skladby na pozadí můžete ťuknutím na ikonu otevřít okno

s posledními spuštěnými aplikacemi.

2

Ťukněte na aplikaci Walkman®.