Sony Xperia E4g - Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™

background image

Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™

Službu pro rozpoznávání hudby TrackID™ můžete použít k identifikaci skladby hrající ve

vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte

informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie

TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout grafy služby TrackID™,

abyste věděli, co uživatelé služby TrackID™ na celém světě hledají. Nejlepších výsledků

dosáhnete, použijete-li technologii TrackID™ v tichém prostředí.

1

Zobrazení možností služby TrackID™

2

Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace TrackID™

3

Identifikace hudby, kterou právě posloucháte

Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi

sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID™

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Vyhledejte aplikaci

TrackID™, ťukněte na ni a podržte zařízení u zdroje zvuku.

3

Vyberte . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky se zobrazí na

obrazovce.

Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku aplikace

TrackID™, stiskněte tlačítko .

Obrazovka nabídky aplikace TrackID™

Obrazovka nabídky aplikace TrackID™ poskytuje přehled o všech skladbách, které jste

nahráli a identifikovali pomocí služby TrackID™. Můžete zde také zobrazit všechny své

skladby podle hudebních žebříčků a historie hledání.

70

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

1

Vytvoření online profilu služby TrackID™

2

Otevření aplikace TrackID™

3

Zobrazení historie výsledků hledání

4

Zobrazení aktuálních hudebních žebříčků

Zobrazení informací o interpretovi skladby

Když aplikace

TrackID™ rozpozná určitou skladbu, ťukněte na položku Interpret.

Odstranění skladby z historie skladeb

1

Otevřete obrazovku aplikace

TrackID™ a pak ťukněte na volbu Historie.

2

Dotkněte se názvu skladby, kterou chcete odstranit, podržte jej a poté ťukněte na

možnost

Odstranit.

71

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.