Sony Xperia E4g - Seznamy skladeb

background image

Seznamy skladeb

Na úvodní obrazovce aplikace Walkman® můžete z hudby uložené v zařízení vytvářet

vlastní seznamy skladeb.

Vytváření vlastních seznamů skladeb

1

Na úvodní obrazovce aplikace Walkman® dlouze stiskněte název alba nebo

skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb.

2

V otevřené nabídce ťukněte na možnost

Přidat do... > Vytvořit nový seznam

skladeb.

3

Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost

OK.

Nový seznam skladeb můžete vytvořit také ťuknutím na obal alba a pak na tlačítko .

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

1

Otevřete obrazovku nabídky aplikace Walkman® a ťukněte na možnost

Seznamy

skladeb.

2

V části

Seznamy skladeb vyberte seznam skladeb, který chcete otevřít.

3

Chcete-li přehrát všechny skladby, ťukněte na volbu

Náhodně přehrát vše.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

1

Otevřete úvodní obrazovku aplikace Walkman® a přejděte na skladbu nebo

album, které chcete přidat do seznamu skladeb.

2

Dlouze stiskněte název skladby a poté ťukněte na možnost

Přidat do....

3

Ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete album nebo skladbu

přidat. Album nebo skladba budou přidány do seznamu skladeb.

68

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

1

V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete

odstranit.

2

Vyberte

Odstranit ze sezn. skladeb.

Nemusí být možné odstranit skladbu uloženou na paměťové kartě nebo ve vnitřním úložišti

zařízení.

Odstranění seznamu skladeb

1

Otevřete obrazovku nabídky aplikace Walkman® a ťukněte na možnost

Seznamy

skladeb.

2

Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.

3

Ťukněte na položku

Odstranit.

4

Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost

Odstranit.

Inteligentní seznamy skladeb nelze odstranit.