Sony Xperia E4g - Vizualizér

background image

Vizualizér

Vizualizér vytváří vizuální efekty během přehrávání skladeb. Efekty vytvářené u každé

skladby závisí na její charakteristice. Mění se například v závislosti na změnách hlasitosti,

rytmu a frekvence. Navíc lze změnit schéma pozadí.

Zapnutí vizualizéru

1

V aplikaci Walkman® ťukněte na tlačítko .

2

Ťukněte na položku

Vizualizér.

Ťuknutím na obrazovku přepnete do zobrazení na celé obrazovce.

Změna schématu pozadí

1

V aplikaci Walkman® ťukněte na tlačítko .

2

Ťukněte na položku

Vizualizér.

3

Ťukněte na tlačítko >

Schéma a vyberte schéma.

69

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.