Sony Xperia E4g - Vylepšení zvuku

background image

Vylepšení zvuku

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru

1

V otevřené aplikaci Walkman® ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na možnost

Nastavení > Vylepšení zvuku.

3

Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte posuvníky frekvenčních pásem

nahoru nebo dolů. Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, ťukněte na volbu

a

vyberte styl.

Zapnutí funkce prostorového zvuku

1

V otevřené aplikaci Walkman® ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Vylepšení zvuku > Nastavení > Prostorový

zvuk (VPT).

3

Vyberte požadované nastavení a volbu potvrďte ťuknutím na tlačítko

OK.