Sony Xperia E4g - Kontrola použití dat

background image

Kontrola použití dat

Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím

mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi® za určité období. Můžete například

zobrazit množství dat přenesených jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených

pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat

a limity, které zamezí dalším poplatkům.

Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší kontrolu nad množstvím přenesených dat.

Tato nastavení ale nezaručí, že vám nebudou účtovány další poplatky.

Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Nastavení > Využití dat a klepněte na ni.

3

Přetáhnutím posuvníku vedle položky

Mobilní přenos dat datové přenosy zapněte

nebo vypněte.

Když jsou datové přenosy vypnuty, zařízení může i nadále používat připojení prostřednictvím

sítě Wi-Fi® a technologie Bluetooth®.

Nastavení varování objemu datových přenosů

1

Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.

2

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

3

Vyhledejte položku

Nastavení > Využití dat a ťukněte na ni.

4

Chcete-li nastavit úroveň varování, přetáhněte čáry na požadované hodnoty.

Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné

oznámení.

Nastavení limitu mobilních datových přenosů

1

Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.

2

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

3

Vyhledejte položku

Nastavení > Využití dat a ťukněte na ni.

4

Zaškrtněte políčko

Omezit využití mobilních dat, pokud ještě není zaškrtnuto,

a poté ťukněte na možnost

OK.

5

Chcete-li nastavit limit mobilních datových přenosů, přetáhněte příslušnou čáru na

požadovanou hodnotu.

Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení

se automaticky vypne.

Řízení mobilních datových přenosů jednotlivých aplikací

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Využití dat a ťukněte na ni.

3

Najděte požadovanou aplikaci a ťukněte na ni.

4

Zaškrtněte políčko

Omezit data na pozadí.

5

Chcete-li upravit podrobnější nastavení aplikace (jsou-li k dispozici), klepněte na

možnost

Zobrazit nastavení aplikací a proveďte požadované změny.

Změna nastavení použití datových přenosů může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Zobrazení dat přenesených v síti Wi-Fi®

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Nastavení > Využití dat a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na položku a pokud není označeno políčko

Zobrazit využití Wi-Fi,

označte ho.

4

Ťukněte na kartu

Wi-Fi.