Sony Xperia E4g - Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS

background image

Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS

Chcete-li odesílat zprávy MMS a mít přístup k Internetu a není-li k dispozici síť Wi-Fi®, je

nutné mít fungující mobilní datové připojení se správným nastavením pro Internet a zprávy

MMS (Multimedia Messaging Service). Dále je uvedeno několik tipů:

Nastavení Internetu a zpráv MMS pro většinu mobilních sítí a operátorů jsou

předinstalována v zařízení. Používat Internet a odesílat zprávy MMS můžete začít ihned.

V některých případech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv MMS

při prvním zapnutí zařízení, je-li vložena karta SIM. Tato nastavení lze rovněž stáhnout

později prostřednictvím nabídky Nastavení.

Nastavení Internetu a zasílání zpráv MMS v zařízení můžete kdykoli ručně přidat, změnit

nebo odstranit. Pokud omylem změníte nebo odstraníte nastavení Internetu nebo MMS,

stáhněte si nastavení Internetu a MMS znovu.

Pokud jste si do vašeho zařízení úspěšně stáhli nastavení Internetu a zpráv MMS

a přesto v mobilní síti nelze používat Internet a zprávy MMS, přečtěte si tipy pro vaše

zařízení při řešení potíží s pokrytím sítě, mobilními daty a zprávami MMS na stránkách

www.sonymobile.com/support/

.

Pokud je aktivován režim STAMINA pro úsporu energie, veškerý mobilní přenos dat je při

vypnutém displeji pozastaven. Pokud to způsobuje potíže s připojením, zkuste udělit některým

aplikacím a službám výjimku při pozastavování nebo dočasně režim STAMINA deaktivujte.

Další informace naleznete v části

Přehled funkcí režimu STAMINA

na straně 115 .

Stažení nastavení Internetu a zpráv MMS

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Nastavení > Další... > Nastavení Internetu a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na volbu

Přijmout. Jakmile úspěšně stáhnete nastavení, zobrazí se ve

stavovém řádku ikona a mobilní data budou automaticky zapnuta.

Pokud nastavení nelze do vašeho zařízení stáhnout, ověřte sílu signálu mobilní sítě. Přesuňte

se na volné prostranství bez překážek nebo blíže k oknu a zkuste akci zopakovat.

Zjištění, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuté nebo vypnuté

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Další... > Mobilní sítě.

3

Podívejte se, zda je zaškrtnuté políčko

Mobilní datový přenos.

27

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Ruční přidání nastavení Internetu a zpráv MMS

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Další... > Mobilní sítě.

3

Ťukněte na možnost

Názvy přístupových bodů > .

4

Klepněte na možnost

Jméno a zadejte požadovaný název.

5

Ťukněte na položku

Název AP a zadejte název přístupového bodu.

6

Zadejte všechny ostatní požadované údaje. Pokud si nejste jisti, jaké údaje je třeba

zadat, vyžádejte si podrobnější informace od svého mobilního operátora.

7

Po dokončení klepněte na ikonu a poté na možnost

ULOŽIT.

8

Chcete-li vybrat přístupový bod, který jste právě přidali, ťukněte na přepínač vedle

jeho názvu. Po vybrání se přístupový bod stane výchozím pro internet a služby

MMS.

Zobrazení stažených nastavení Internetu a zpráv MMS

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Nastavení > Další... > Mobilní sítě a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na volbu

Názvy přístupových bodů.

4

Chcete-li zobrazit další podrobnosti, klepněte na některou z dostupných položek.

Pokud existujte více dostupných připojení, je aktivní síťové připojení označeno zvýrazněným

tlačítkem .