Sony Xperia E4g - Sdílení mobilního datového připojení

background image

Sdílení mobilního datového připojení

Mobilní datové připojení svého zařízení můžete prostřednictvím kabelu USB sdílet s

jedním počítačem. Tento proces se nazývá sdílení Internetu přes rozhraní USB. Aktivací

zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi® můžete sdílet datové připojení

telefonu až s osmi zařízeními současně. Je-li mobilní datové připojení zařízení úspěšně

sdíleno, sdílející zařízení mohou používat datové připojení vašeho zařízení, například k

procházení Internetu, stahování aplikací nebo odesílání a příjmu e-mailů.

Chcete-li vytvořit síťové připojení prostřednictvím kabelu USB, je třeba počítač připravit.

Aktuální informace získáte na stránce www.android.com/tether.

Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB

1

Deaktivujte všechna připojení k zařízení pomocí kabelu USB.

2

Pomocí kabelu USB, který byl dodán se zařízením, připojte zařízení k počítači.

3

Na Plocha ťukněte na položku .

4

Najděte následující položky a ťukněte na ně:

Nastavení > Další... > Sdílení

Internetu a přenosného přístup. bodu.

5

Zaškrtněte políčko

Sdílení připojení pomocí USB. Pokud budete vyzváni, ťukněte

na položku

OK. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí položka .

6

Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, zrušte zaškrtnutí políčka

Sdílení

připojení pomocí USB nebo odpojte kabel USB.

Pomocí kabelu USB nelze současně sdílet datové připojení zařízení a kartu SD.

Použití zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi®

1

Na Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte následující položky a ťukněte na ně:

Nastavení > Další... > Sdílení

Internetu a přenosného přístup. bodu.

3

Ťukněte na volby

Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi > Konfigurace

přístupového bodu Wi-Fi.

4

Zadejte údaj

Název sítě (SSID).

5

Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole

Zabezpečení. Jste-li vyzváni,

zadejte heslo.

6

Ťukněte na volbu

Uložit.

7

Ťukněte na položku a poté zaškrtněte políčko

Přenosný příst. bod Wi-Fi.

8

Jestliže budete vyzváni, ťuknutím na tlačítko

OK volbu potvrďte. Na stavovém

řádku se zobrazí ikona , jakmile bude portable Wi-Fi® přenosný přístupový bod

aktivní.

9

Chcete-li ukončit sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi®, zrušte

zaškrtnutí políčka

Přenosný příst. bod Wi-Fi.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .

2

Najděte následující položky a ťukněte na ně:

Nastavení > Další... > Sdílení

Internetu a přenosného přístup. bodu.

3

Ťukněte na volby

Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi > Konfigurace

přístupového bodu Wi-Fi.

4

Zadejte

Název sítě (SSID) sítě.

5

Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole

Zabezpečení.

6

Jste-li vyzváni, zadejte heslo.

7

Ťukněte na volbu

Uložit.

30

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.