Sony Xperia E4g - Výběr mobilních sítí

background image

Výběr mobilních sítí

Zařízení automaticky přepíná používané mobilní sítě v závislosti na tom, které jsou

dostupné v místě vaší polohy. Zařízení můžete ručně nastavit, aby používalo určitý režim

mobilní sítě, např. LTE, WCDMA nebo GSM.

31

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Výběr režimu sítě

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Přejděte na položku

Nastavení > Další... > Mobilní sítě a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na položku

Režim sítě a potom vyberte režim sítě.

Ruční výběr jiné sítě

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Další... > Mobilní sítě > Síťoví operátoři.

3

Ťukněte na ikonu

Režim hledání a vyberte možnost Ručně.

4

Vyberte síť.

Pokud síť vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se

dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Další... > Mobilní sítě > Síťoví operátoři.

3

Ťukněte na možnost

Režim hledání > Vybrat automaticky.