Sony Xperia E4g - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Připojení Wi-Fi® umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo

odesílání a příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti Wi-Fi®, vaše zařízení si tuto síť

zapamatuje, a až se příště ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní připojí.
Některé sítě Wi-Fi® vyžadují, abyste se před získáním přístupu přihlásili na webové

stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi®.
Dostupné sítě Wi-Fi® mohou být otevřené, nebo zabezpečené:

Otevřené sítě jsou označeny symbolem vedle názvu sítě Wi-Fi®.

Zabezpečené sítě jsou označeny symbolem vedle názvu sítě Wi-Fi®.

Některé sítě Wi-Fi® se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj síťový

název (SSID). Pokud název takové sítě znáte, můžete jej do seznamu dostupných sítí Wi-Fi®

přidat ručně.

Zapnutí připojení Wi-Fi®

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Nastavení a ťukněte na ni.

3

Přetáhněte jezdec u položky

Wi-Fi doprava a zapněte tak funkci Wi-Fi®.

Připojování k síti Wi-Fi® může trvat několik sekund.

Automatické připojení k síti Wi-Fi®

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Nastavení a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na volbu

Wi-Fi. Všechny dostupné sítě Wi-Fi® jsou zobrazeny.

4

Ťukněte na síť Wi-Fi® a připojte se k ní. V případě zabezpečených sítí zadejte

příslušné heslo. Po připojení se ve stavovém řádku zobrazí ikona .

Chcete-li hledat nové dostupné sítě, ťukněte na možnost a poté na možnost

Vyhledávání.

Pokud se nemůžete úspěšně připojit k síti

Wi-Fi, vyhledejte příslušné tipy pro odstraňování

potíží pro své zařízení na adrese

www.sonymobile.com/support/

.

28

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Ruční přidání sítě Wi-Fi®

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na položku .

4

Zadejte údaj

Název sítě (SSID).

5

Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole

Zabezpečení.

6

Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.

7

Chcete-li upravit pokročilá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy,

zaškrtněte políčko

Zobrazit pokročilé možnosti a pak proveďte požadované

úpravy.

8

Ťukněte na položku

Uložit.

Kontaktujte správce sítě Wi-Fi®, který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

Zlepšení síly signálu Wi-Fi®

Existuje několik postupů, jimiž můžete zvýšit sílu signálu Wi-Fi®.

Přesuňte zařízení blíže k přístupovému bodu Wi-Fi®.

Přesuňte přístupový bod Wi-Fi® dále od případných překážek či zdrojů rušení.

Nazakrývejte oblast antény Wi-Fi® na zařízení (oblast zvýrazněná na obrázku).

Nastavení sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi® jsou sítě Wi-Fi® k dispozici ve vašem okolí, můžete

zobrazit stav těchto sítí. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené

sítě Wi-Fi® upozornilo.
Nejste-li připojeni k síti Wi-Fi®, zařízení používá pro připojení k Internetu mobilní datové

připojení (je-li v zařízení nastaveno a povoleno mobilní datové připojení). Nastavením

zásad spánku připojení k síti Wi-Fi® můžete určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení k síti

Wi-Fi® na mobilní datové připojení.

Povolení upozornění sítě Wi-Fi®

1

Zapněte síť Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.

2

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

3

Vyhledejte položky

Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.

4

Stiskněte tlačítko .

5

Ťukněte na možnost

Pokročilé.

6

Zaškrtněte políčko

Oznamování sítě.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.

3

Ťukněte na síť Wi-Fi®, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné

informace o síti.

29

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přidání zásady režimu spánku Wi-Fi®

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na ikonu a pak na možnosti

Pokročilé > Ponechat Wi-Fi během

spánku.

4

Vyberte požadovanou možnost.