Sony Xperia E4g - Budík a hodiny

background image

Budík a hodiny

Zařízení umožňuje nastavení jednoho nebo i více budíků s možností vybrat pro zvuk

buzení libovolný zvukový soubor uložený v zařízení. Je-li zařízení vypnuto, budík se

nespustí. Spustí se však v případě, že je v zařízení nastaven tichý režim.
Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času

(například 12- nebo 24hodinový formát).

1

Přístup na domovskou obrazovku budíků

2

Zobrazení světového času a úprava nastavení

3

Přepnutí na stopky

4

Přepnutí na časovač

109

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

5

Nastavení data a času

6

Zapnutí a vypnutí budíku

7

Možnosti zobrazení

8

Přidání nového budíku

Nastavení nového budíku

1

Ťukněte na úvodní obrazovce na položku .

2

Najděte položku

Budík a hodiny a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na možnost .

4

Ťukněte na volbu

Čas a nastavte čas posouváním nahoru nebo dolů.

5

Ťukněte na možnost

Nastavit.

6

V případě potřeby upravte další nastavení budíku.

7

Ťukněte na možnost

Hotovo.

Odložení zvonícího budíku

Ťukněte na volbu

Odložit.

Vypnutí zvonícího budíku

Přetáhněte doprava.

Chcete-li vypnout odložený budík, můžete přetažením stavového řádku dolů otevřít panel

oznámení a pak ťuknout na položku .

Úprava stávajícího budíku

1

Otevřete aplikaci Budík a ťukněte na budík, který chcete upravit.

2

Proveďte požadované změny.

3

Ťukněte na položku

Hotovo.

Zapnutí a vypnutí budíku

Otevřete aplikaci Budík posuňte přepínač vedle budíku, který chcete zapnout

nebo vypnout.

Odstranění budíku

1

Otevřete aplikaci Budík a poté podržte stisknutý budík, který chcete odstranit.

2

Ťukněte na položku

Odstranit budík a potom na položku Ano.

Nastavení zvuku budíku

1

Otevřete aplikaci Budík a ťukněte na budík, který chcete upravit.

2

Ťukněte na možnost

Zvuk budíku a vyberte požadovanou položku, nebo ťukněte

na možnost a vyberte některý zvukový soubor uložený v zařízení.

3

Ťukněte dvakrát na tlačítko

Hotovo.

Nastavení opakovaného buzení

1

Otevřete aplikaci Budík a ťukněte na budík, který chcete upravit.

2

Ťukněte na položku

Opakovat.

3

Zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a potom ťukněte na možnost

OK.

4

Ťukněte na položku

Hotovo.

Aktivace vibrací pro budík

1

Otevřete aplikaci Budík a ťukněte na budík, který chcete upravit.

2

Zaškrtněte políčko

Vibrovat.

3

Ťukněte na položku

Hotovo.

Nastavení budíku, aby se spustil i v tichém režimu

1

Otevřete aplikaci Budík a ťukněte na budík, který chcete upravit.

2

Označte zaškrtávací políčko

Budík v tichém režimu a poté ťukněte na volbu

Hotovo.

110

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.