Sony Xperia E4g - Kalendář

background image

Kalendář a budík

Kalendář

Pomocí aplikace Kalendář můžete pohodlně plánovat svůj čas. Pokud jste své zařízení

přihlásili k různým online účtům, které obsahují rovněž kalendář, např. Google™ nebo

Xperia™ with Facebook, a aktivovali jste synchronizaci, objeví se události z těchto

kalendářů také v aplikaci Kalendář. Můžete přitom zvolit, které kalendáře chcete zobrazit

ve sloučeném zobrazení.
Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízení přehraje zvuk oznámení, aby vám ji připomnělo.

Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

1

Vyberte typ zobrazení a kalendáře, které chcete zobrazit.

2

Návrat k dnešnímu dni

3

Nastavení a další možnosti

4

Švihnutím zleva doprava můžete rychle listovat

5

Vybrané datum

6

Agenda pro vybraný den

7

Přidání události do kalendáře

Vytvoření události v kalendáři

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté ťukněte na položku

Kalendář.

2

Ťukněte na položku .

3

Pokud jste kalendář synchronizovali s jedním či více účty, vyberte účet, do kterého

chcete tuto událost přidat. Chcete-li tuto událost přidat pouze do zařízení, ťukněte

na možnost

Kalendář zařízení.

4

Zadejte nebo vyberte požadované informace a přidejte k události účastníky.

5

Událost uložíte a pozvánky odešlete ťuknutím na

Hotovo.

Zobrazení události v kalendáři

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku

Kalendář.

2

Ťukněte na událost, kterou chcete zobrazit.

Zobrazení více kalendářů

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost

Kalendář.

2

Ťukněte na ikonu a pak zaškrtněte políčka u kalendářů, které chcete zobrazit.

Přiblížení zobrazení kalendáře

Je-li kalendář v zobrazení

Týden nebo Den, můžete sevřením dvou prstů

zobrazení přiblížit.

108

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zobrazení státních svátků v aplikaci Kalendář

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku

Kalendář.

2

Ťukněte na a potom na položku

Nastavení.

3

Ťukněte na položku

Státní svátky.

4

Vyberte požadovanou možnost nebo kombinaci možností a ťukněte na tlačítko

OK.

Zobrazení narozenin v aplikaci Kalendář

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku

Kalendář.

2

Ťukněte na a potom na položku

Nastavení.

3

Posuvník vedle položky

Narozeniny přetáhněte doprava.

4

Ťukněte na položku

Narozeniny a poté vyberte skupinu kontaktů, pro něž chcete

zobrazit narozeniny.

Zobrazení předpovědi počasí v aplikaci Kalendář

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté ťukněte na položku

Kalendář.

2

Klepněte na položku a poté na položku

Nastavení.

3

Posuvník vedle položky

Předpověď počasí přetáhněte doprava.

4

Pokud jsou služby zjišťování polohy zakázány, ťukněte na položku

Domovské

umístění a pak vyhledejte město, které chcete přidat.

Další informace o tom, jak aktivovat služby určování polohy, najdete v části

Použití služeb

určování polohy

na straně 105 .

Změna nastavení předpovědi počasí v aplikaci Kalendář

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku

Kalendář.

2

Ťukněte na a potom na položku

Nastavení.

3

Ťukněte na položku

Předpověď počasí.

4

Upravte nastavení podle potřeby.