Sony Xperia E4g - Hledání a zobrazení kontaktů

background image

Hledání a zobrazení kontaktů

1 Karty Kontakty, Volání, Oblíbené položky a Skupiny

2 Úprava a zobrazení informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze

3 Zobrazení podrobností o kontaktu

4 Přechod na kontakty začínající vybraným písmenem

5 Přístup k možnostem komunikace pro daný kontakt

6 Hledání kontaktů

7 Přidání kontaktu

8 Zobrazení dalších možností

Vyhledání kontaktu

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na .

2

Ťukněte na a zadejte telefonní číslo, jméno nebo jiné údaje do pole

Hledat

kontakty. Seznam výsledků se při zadávání jednotlivých znaků aktualizuje.

53

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .

2

Stiskněte tlačítko a poté ťukněte na možnost

Filtrovat.

3

V zobrazeném seznamu označte nebo zrušte označení u požadovaných možností.

Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento

účet v seznamu. Ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností.