Sony Xperia E4g - Oblíbené položky a skupiny

background image

Oblíbené položky a skupiny

Kontakty, které označíte jako oblíbené položky, se zobrazí na kartě Oblíbené položky

v aplikaci Kontakty společně s nejčastěji volanými kontakty ("top contacts"). Díky tomu

získáte k těmto kontaktům rychlejší přístup. Kontakty můžete také uspořádat do skupin,

a získat tak rychlejší přístup ke skupinám kontaktů v aplikaci Kontakty.

Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

1

Na Plocha ťukněte na položku a potom ťukněte na položku .

2

Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich

odebrat.

3

Vyberte .

Zobrazení oblíbených kontaktů a top contacts

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na .

2

Vyberte .

56

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přiřazení kontaktu do skupiny

1

V aplikaci Kontakty ťukněte na kontakt, který chcete přiřadit do skupiny.

2

Ťukněte na položku a poté ťukněte na řádek bezprostředně pod volbou

Skupiny.

3

Zaškrtněte políčka u skupin, do kterých chcete kontakt přidat.

4

Ťukněte na tlačítko

Hotovo.