Sony Xperia E4g - Přidání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze

background image

Přidání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro

případ nouze

V aplikaci Kontakty lze přidat a upravit informace pro případ nouze (ICE). Můžete zde

uvést informace o zdravotním stavu, například alergie a léky, které užíváte, a také

informace o příbuzných a přátelích, které lze v případě nouze kontaktovat. Po nastavení

jsou tyto informace přístupné na zamykací obrazovce. To znamená, že i v případě

uzamčení obrazovky, například pomocí kódu PIN, gesta nebo hesla, mohou záchranáři

přečíst tyto informace.

1 Návrat k hlavní obrazovce Kontakty

2 Zobrazení dalších možností

3 Zobrazení osobních údajů a informací o zdravotním stavu v rámci informací pro případ nouze (ICE)

4 Informace o zdravotním stavu

5 Seznam kontaktů pro případ nouze

6 Vytvoření nových kontaktů pro případ nouze

7 Využití stávajících kontaktů jako kontaktů pro případ nouze

Zobrazení osobních údajů a informací o zdravotním stavu v rámci informací ICE (pro

případ nouze)

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku .

2

Ťukněte na položku

ICE (Pro případ nouze).

3

Ťukněte na možnost a poté zaškrtněte políčko

Zobrazit osobní údaje.

Zadání informací o zdravotním stavu

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku .

2

Ťukněte na položku

ICE (Pro případ nouze).

3

Ťukněte na a potom na položku

Upravit zdravotní informace.

4

Upravte požadované údaje.

5

Po dokončení ťukněte na možnost

Hotovo.

55

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přidání nového kontaktu pro případ nouze (ICE)

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku .

2

Ťukněte na

ICE (Pro případ nouze) a potom na položku .

3

Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více účty a přidáváte určitý

kontakt poprvé, je třeba vybrat účet, do kterého chcete daný kontakt přidat.

Případně můžete ťuknout na položku

Phone contact, pokud chcete kontakt uložit

pouze do zařízení.

4

Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.

5

Po dokončení ťukněte na možnost

Hotovo.

Kontakt pro případ nouze musí obsahovat alespoň telefonní číslo, na které mohou záchranáři

zavolat. Pokud je zařízení uzamčeno pomocí zámku obrazovky, záchranáři uvidí pouze

telefonní číslo kontaktu pro případ nouze, a to i v případě, že jsou v aplikaci Kontakty zadány i

další údaje o tomto kontaktu.

Využití stávajících kontaktů jako kontaktů pro případ nouze (ICE)

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku .

2

Ťukněte na

ICE (Pro případ nouze) a potom na položku .

3

Označte kontakty, které chcete použít jako kontakty ICE.

4

Po dokončení ťukněte na možnost

Hotovo.

Vybrané kontakty pro případ nouze musí obsahovat alespoň jedno telefonní číslo, na které

mohou záchranáři zavolat. Pokud je zařízení uzamčeno pomocí zámku obrazovky, záchranáři

uvidí pouze telefonní číslo kontaktu pro případ nouze, a to i v případě, že jsou v aplikaci

Kontakty zadány i další údaje o tomto kontaktu.

Nastavení zobrazení informací pro případ nouze (ICE) na zamčené obrazovce

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku .

2

Ťukněte na položku

ICE (Pro případ nouze).

3

Ťukněte na a potom na položku

Nastavení.

4

Zaškrtněte políčko

ICE na zamykací obrazovce.

Informace pro případ nouze se ve výchozím nastavení na zamčené obrazovce zobrazí.

Povolení volání kontaktů pro případ nouze (ICE) ze zamykací obrazovky

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku a poté na položku .

2

Vyberte

ICE (Pro případ nouze).

3

Ťukněte na a potom na položku

Nastavení.

4

Zaškrtněte políčko

Povolit hovory ze záznamu ICE.

Někteří operátoři nebo poskytovatelé služeb nepodporují nouzová volání ICE.