Sony Xperia E4g - Zálohování kontaktů

background image

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít paměťovou kartu. Další informace o obnovení

kontaktů do vašeho zařízení najdete v tématu

Přenos kontaktů

na straně 52 .

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

1

Na Plocha ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .

2

Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnosti

Exportovat kontakty > Karta SD.

3

Ťukněte na možnost

OK.

57

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.