Sony Xperia E4g - Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™

background image

Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™

Mediální obsah uložený v zařízení můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních,

např. v televizoru, či počítači. Aby bylo možné obsah sdílet, je třeba, aby tato zařízení

měla technologii DLNA Certified™ od skupiny Digital Living Network Alliance a aby byla

všechna zařízení připojena ke stejné síti Wi-Fi®. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat

obsah z jiných zařízení s technologií DLNA Certified™ ve vašem zařízení.
Po aktivaci sdílení obsahu mezi zařízeními můžete například poslouchat ve svém zařízení

hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené

fotoaparátem zařízení na vašem televizoru s velkou obrazovkou.

Přehrávání souborů ze zařízení s technologií DLNA Certified™

v zařízení

Při přehrávání souborů z jiného zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení slouží

toto jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí

mít povolenu funkci sdílení obsahu a musí zařízení udělit povolení k přístupu. Musí být

také připojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.

96

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přehrávání sdílených skladeb v zařízení

1

Ujistěte se, že jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné

síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.

2

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

3

Přetáhněte levý okraj úvodní obrazovky Walkman® doprava a ťukněte na položku

Zařízení.

4

Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.

5

Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

Skladba se začne automaticky přehrávat.

Přehrávání sdílených videoklipů na zařízení

1

Ujistěte se, že jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné

síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.

2

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost

Filmy.

3

Přetáhněte levý okraj úvodní obrazovky Filmy doprava a ťukněte na položku

Zařízení.

4

Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.

5

Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte videoklip, který chcete přehrát.

Zobrazení sdílené fotografie v zařízení

1

Ujistěte se, že jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné

síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.

2

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost

Album.

3

Přetáhněte levý okraj úvodní obrazovky Album doprava a ťukněte na položku

Zařízení.

4

Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.

5

Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit.

Přehrávání souborů ze zařízení na zařízeních s technologií DLNA

Certified™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory ze svého zařízení v jiném

zařízení s certifikací DLNA Certified™, je třeba v zařízení povolit funkci sdílení souborů.

Zařízení, se kterými obsah sdílíte, se nazývají klientská zařízení. Jako klientské zařízení

může sloužit například televizor nebo tablet. Vaše zařízení během zpřístupňování obsahu

pro klientská zařízení funguje jako server médií. Po aktivaci sdílení souborů v zařízení

musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí

jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako

nevyřízená zařízení.

Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

1

Připojte zařízení k síti Wi-Fi®.

2

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

3

Klepněte na položku a poté na položku

Server médií.

4

Pokud chcete zapnout funkci

Sdílet média, přetáhněte jezdce. Ve stavovém

řádku se zobrazí položka . Nyní může vaše zařízení sloužit jako mediální server.

5

Ke stejné síti Wi-Fi®, kterou používá vaše zařízení, můžete připojit počítač i jiná

zařízení.

6

Na stavovém řádku zařízení se zobrazí oznámení. Otevřete oznámení a nastavte

přístupová oprávnění pro každé zařízení.

Pokyny pro nastavení sdílení souborů pomocí protokolu DLNA™ se liší v závislosti na zařízení

klienta. Další informace najdete v uživatelské příručce ke klientskému zařízení. Pokud se

zařízení nemůže připojit ke klientovi v síti, zkontrolujte, zda vaše síť Wi-Fi® funguje.

Nabídku

Server médií můžete otevřít také ťuknutím na volby Nastavení > Konektivita Xperia™

>

Server médií. Pokud zobrazení Server médií zavřete, funkce sdílení souborů zůstane aktivní

na pozadí.

97

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Ukončení sdílení souborů s jinými zařízeními s certifikací DLNA Certified™

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Konektivita Xperia™ > Server médií.

3

Posuvník vedle položky

Sdílet média přetáhněte doleva.

Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Konektivita Xperia™ > Server médií.

3

Vyberte zařízení ze seznamu

Čekající zařízení.

4

Vyberte úroveň přístupových oprávnění.

Změna názvu zaregistrovaného zařízení

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Konektivita Xperia™ > Server médií.

3

Vyberte zařízení ze seznamu

Registrovaná zařízení a poté vyberte možnost

Změnit jméno.

4

Zadejte nový název zařízení.

Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Konektivita Xperia™ > Server médií.

3

Vyberte zařízení ze seznamu

Registrovaná zařízení.

4

Ťukněte na položku

Změnit úroveň přístupu a vyberte požadovanou možnost.

Získání nápovědy ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními s certifikací DLNA

Certified™

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Konektivita Xperia™ > Server médií.

3

Ťukněte na položku .

Přehrávání souborů na zařízení Digital Media Renderer

Pomocí technologie DLNA™ můžete posílat mediální obsah uložený v zařízení na jiné

zařízení připojené ke stejné síti Wi-Fi®. Toto zařízení musí být schopné fungovat jako

zařízení Digital Media Renderer (DMR) a zobrazovat a přehrávat obsah přijatý ze zařízení.

Televize s funkcemi DLNA nebo počítač se systémem Windows® 7 nebo novějším jsou

příklady zařízení DMR.

Nastavení potřebná k povolení zařízení Digital Media Renderer se mohou lišit v závislosti na

zařízení. Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení DMR.

Obsah zabezpečený technologií DRM (Digital Rights Management) nelze přehrát v zařízení

Digital Media Renderer pomocí technologie DLNA™.

Zobrazení fotografií nebo videoklipů ze zařízení na zařízení DMR

1

Ujistěte se, zda jste zařízení DMR správně nastavili a zda je připojeno ke stejné síti

Wi-Fi® jako vaše zařízení.

2

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

3

Najděte položku

Album a ťukněte na ni.

4

Procházejte a otevírejte fotografie a videa, které chcete zobrazit.

5

Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku a
vyberte zařízení DMR, se kterým chcete sdílet obsah. Vybraný obsah se začne ve

vybraném zařízení přehrávat v chronologickém pořadí.

6

Chcete-li se od zařízení DMR odpojit, ťukněte na položku a vyberte možnost

Odpojit. Přehrávání souboru na zařízení DMR se zastaví, ale na vašem zařízení

bude pokračovat.

Videa můžete také sdílet pomocí aplikace Filmy na svém zařízení ťuknutím na daný video
a poté na možnost

.

98

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přehrávání hudební skladby ze zařízení na zařízení DMR

1

Ujistěte se, zda jste zařízení DMR správně nastavili a zda je připojeno ke stejné síti

Wi-Fi® jako vaše zařízení.

2

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

3

Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ťukněte na ni.

4

Ťukněte na položku a vyberte zařízení DMR, se kterým chcete sdílet obsah.
Skladba se automaticky přehraje na vybraném zařízení.

5

Chcete-li se od zařízení DMR odpojit, ťukněte na položku a vyberte své zařízení.

Přehrávání skladby na zařízení DMR se zastaví, ale na vašem zařízení bude

pokračovat.