Sony Xperia E4g - Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru

background image

Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru

Funkce zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní

obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového propojení. Technologie Wi-Fi

Direct™ vytvoří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a

vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také

poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

Aby tato funkce fungovala, musí televizor podporovat technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Pokud váš televizor nepodporuje zrcadlení obrazovky, bude možná třeba zakoupit samostatně

bezdrátový adaptér displeje.

Pokud používáte funkci zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně

ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi®.

Zrcadlení obrazovky zařízení na televizoru

1

Televizor: Při použití funkce zrcadlení obrazu ze zařízení na televizoru použijte

návod k obsluze připojeného televizoru.

2

Zařízení: Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Konektivita Xperia™ > Zrcadlení obrazovky.

4

Vyberte

Start.

5

Ťukněte na možnost

OK a vyberte zařízení.

Při použití zrcadlení obrazovky nezakrývejte anténu Wi-Fi na vašem zařízení.

Aby tato funkce fungovala, musí televizor podporovat technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Konektivita Xperia™ > Zrcadlení obrazovky.

3

Ťukněte na

Odpojit a potom na položku OK.