Sony Xperia E4g - Aktualizace zařízení

background image

Aktualizace zařízení

Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí,

vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici

aktualizace softwaru, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Nové aktualizace lze

vyhledat také ručně.
Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze samotného

zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení.

V tom případě budete k aktualizaci zařízení potřebovat software Xperia™ Companion
v počítači PC nebo Apple

®

Mac

®

.

Další informace o aktualizaci softwaru naleznete na webu

www.sonymobile.com/update

.

Provedení aktualizací může zabránit nedostatečná zbývající kapacita úložiště. Před pokusem

o aktualizaci se ujistěte, že máte dostatečnou kapacitu úložiště.

Kontrola nového softwaru

1

Ťukněte na úvodní obrazovce na položku .

2

Najděte položku

Středisko aktualizace a ťukněte na ni.

Bezdrátová aktualizace zařízení

Aktualizujte zařízení bezdrátově prostřednictvím aplikace Update Center. Zajistí

aktualizaci aplikací i systému a může také stáhnout nové aplikace vyvinuté pro vaše

zařízení. Aktualizace, které můžete stáhnout přes mobilní síť, jsou závislé na operátorovi.

Ke stažení nového softwaru se doporučuje použít síť Wi-Fi® místo mobilní sítě, abyste se

vyhnuli nákladům za přenos dat.

Stažení a instalace aktualizace systému

1

Na úvodní obrazovce ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Středisko aktualizace a ťukněte na ni.

3

Vyberte požadovanou aktualizaci systému a potom ťukněte na položku

Stáhnout.

4

Po dokončení stažení ťukněte na položku

Instalovat a dokončete instalaci podle

pokynů na obrazovce.

Stažení a instalace aktualizace aplikace

1

Ťukněte na úvodní obrazovce na položku .

2

Najděte položku

Středisko aktualizace a ťukněte na ni.

3

Vyberte požadovanou aktualizaci aplikace a potom ťukněte na položku

Aktualizovat. Aktualizace se po stažení automaticky nainstaluje.

Instalace nové aplikace

1

Ťukněte na úvodní obrazovce na položku .

2

Najděte položku

Středisko aktualizace a ťukněte na ni.

3

Vyberte požadovanou aplikaci a potom ťukněte na položku

Instalovat. Aplikace se

po stažení automaticky nainstaluje.

112

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Stáhnutí a instalace aktualizace systému z panelu oznámení

1

Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a otevřete panel oznámení.

2

Přejděte dolů a vyberte požadovanou aktualizaci systému. Poté ťukněte na

položku

Stáhnout.

3

Po dokončení stažení ťukněte na položku

Instalovat a dokončete instalaci podle

pokynů na obrazovce.

Stáhnutí a instalace aktualizace aplikace z panelu oznámení

1

Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a otevřete panel oznámení.

2

Přejděte dolů a vyberte požadovanou aktualizaci aplikace. Poté ťukněte na

položku

Aktualizace. Aktualizace se po stažení automaticky nainstaluje.

Instalace nové aplikace z panelu oznámení

1

Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a otevřete panel oznámení.

2

Přejděte dolů a vyberte požadovanou aplikaci. Poté ťukněte na položku

Nainstalovat. Nová aplikace se po stažení automaticky nainstaluje.

Aktualizace zařízení pomocí počítače

Aktualizace softwaru pro zařízení můžete stáhnout a nainstalovat pomocí počítače
s připojením k internetu. Potřebujete kabel USB a počítač PC nebo Apple

®

Mac

®

se

softwarem Xperia™ Companion.

Pokud nemáte na příslušném počítači software Xperia™ Companion nainstalovaný, připojte

zařízení k počítači pomocí kabelu USB a postupujte podle instalačních pokynů na obrazovce.

Aktualizace zařízení pomocí počítače

1

Ověřte, zda máte v počítači PC nebo Apple

®

Mac

®

nainstalovaný software

Xperia™ Companion.

2

Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.

3

Počítač: Spusťte software Xperia™ Companion. Po krátké chvíli počítač detekuje

zařízení a vyhledá nový software.

4

Počítač: V případě zjištění nových aktualizací softwaru zařízení se zobrazí

automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce spusťte příslušné

aktualizace softwaru.

Při připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB jste vyzvání k instalaci softwaru, nebo

zrušení, pokud jste dříve nevybrali možnost

Již nezobrazovat.