Sony Xperia E4g - Baterie a správa napájení

background image

Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Můžete sledovat spotřebu energie baterie

a zjistit, které aplikace mají největší spotřebu. Můžete odebírat nebo omezovat aplikace

a aktivovat různé režimy úspory energie, abyste dostali ze své baterie víc. Můžete si také

prohlížet odhad zbývajícího času baterie a upravovat nastavení baterie kvůli zlepšení

výkonu a prodloužení výdrže baterie.

Správa spotřeby baterie

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Nastavení > Správa napájení > Spotřeba energie aplikací a

ťukněte na ni. Zobrazí se přehled s aplikacemi, které mají vysokou míru přenosu

dat nebo které jste dlouho nepoužívali.

3

Podívejte se na tyto údaje a pak proveďte příslušné akce, např. odinstalujte

aplikaci nebo omezte její využití.

114

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zobrazení aplikací, které mají největší vliv na spotřebu

1

Na Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte následující položky a ťukněte na ně:

Nastavení > Správa napájení >

Využití baterie.

Zobrazení odhadované doby výdrže baterie

1

Na Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ni.

Režimy úspory energie

K dispozici je několik režimů úspory energie, které můžete využít, chcete-li prodloužit

výdrž baterie:

Režim STAMINA

Zakáže připojení Wi-Fi® a mobilní data při vypnutí obrazovky a omezuje výkon

hardwaru. Při nastavení tohoto režimu se ve stavovém řádku zobrazí ikona .

Režim Ultra STAMINA

Omezuje funkce zařízení na základní operace, jako je volání a odesílání zpráv

SMS. Po aktivaci nastavení tohoto režimu se ve stavovém řádku zobrazí ikona

.

Režim slabé baterie

Mění chování zařízení, například upraví jas nebo časový limit obrazovky, pokud

nabití baterie klesne pod určitý počet procent. Při nastavení tohoto režimu se ve

stavovém řádku zobrazí ikona

.

Wi-Fi podle místa

Nastaví zařízení tak, aby byla funkce Wi-Fi® aktivována pouze tehdy, pokud

bude v dosahu uložená síť Wi-Fi®.

Zařazovat data na pozadí Optimalizuje odchozí přenos při vypnutí obrazovky, a to odesíláním dat v předem

určených intervalech.

Aktivace režimu úspory energie

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ni.

3

Chcete-li aktivovat upřednostňovaný režim, přetáhněte příslušný jezdec doprava

nebo zaškrtněte příslušné tlačítko a v případě potřeby potvrďte.

4

Pokud není k dispozici žádný jezdec ani políčko, ťukněte na režim, který chcete

aktivovat, a v případě potřeby potvrďte.

Přehled funkcí režimu STAMINA

Režim STAMINA nabízí několik funkcí, které umožňují optimalizovat výdrž baterie:

Rozšířený pohotovostní

režim

Zabraňuje aplikacím ve využití přenosu dat vypnutím připojení Wi-Fi® a mobilních

dat při vypnutí obrazovky. Je možné vybrat aplikace a služby, které nebudou při

použití této funkce pozastaveny.

Hodiny STAMINA

Zachová síťová připojení pozastavená v situacích, kdy často tisknete tlačítko

napájení pro a kontrolujete čas.

Rozšířené využití

Omezuje výkon hardwaru při použití zařízení.

Aktivace funkcí režimu STAMINA

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ně, poté ťukněte

na položku

Režim STAMINA.

3

Aktivujte režim STAMINA, pokud je vypnutý.

4

Označte políčka vedle funkcí, které chcete aktivovat, a poté po výzvě ťukněte na

možnost

Aktivovat.

115

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Výběr aplikací, které mohou běžet v režimu STAMINA

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Správa napájení a ťukněte na ně, poté ťukněte

na položku

Režim STAMINA.

3

Aktivujte režim STAMINA, pokud je vypnutý.

4

Ověřte, zda je zaškrtnuto políčko

Rozšířený pohotovostní režim, a pak ťukněte na

položky

Aplikace aktivní v pohotovostním režimu > Přidat aplikace.

5

Procházením vlevo nebo vpravo zobrazte všechny aplikace a služby a poté

zaškrtněte příslušná políčka u aplikací, které chcete spustit.

6

Po dokončení ťukněte na možnost

Hotovo.