Sony Xperia E4g - Omezení služeb a funkcí

background image

Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve

všech zemích nebo oblastech a všemi sítěmi nebo poskytovateli služeb ve všech

oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání 112

v sítích GSM. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jsou

vyžadovány další poplatky za přístup nebo jejich použití, kontaktujte svého mobilního

operátora nebo poskytovatele služeb.
Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup

k internetu. Při připojení k internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za

přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.