Sony Xperia E4g - Paměť a úložiště

background image

Paměť a úložiště

Vaše zařízení má několik typů pamětí a možností uložení dat.

Vnitřní úložiště má velikost přibližně

4.5 GB a používá se k ukládání staženého nebo

přenášeného obsahu a osobních nastavení a dat. Příkladem dat ukládaných ve vnitřním

úložišti mohou být nastavení budíků, hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, události

kalendáře, fotografie, videa a hudba.

Potřebujete-li více úložného prostoru, můžete použít výměnnou paměťovou kartu s

kapacitou až

32 GB. Do paměti tohoto typu lze přesunout některé aplikace (a jejich data)

a uvolnit tak místo ve vnitřním úložišti. Některé aplikace, například Fotoaparát, mohou

svá data ukládat přímo na paměťovou kartu.

Dynamická paměť (RAM) má velikost přibližně

1 GB a nelze ji použít pro ukládání

souborů. Tuto využívají běžící aplikace a operační systém.

Paměťovou kartu může být nutné zakoupit samostatně.

Další informace o různých typech paměti v zařízeních Android najdete v dokumentu White

paper pro vaše zařízení, který je k dispozici ke stažení na stránce

www.sonymobile.com/support

.

Zlepšení paměťového výkonu

Paměť vašeho zařízení má sklon se běžným používáním zaplňovat. Pokud se zařízení

začne zpomalovat nebo se začnou náhle ukončovat aplikace, zvažte následující kroky:

Vždy mějte v zařízení alespoň

250 MB volného místa ve vnitřním úložišti a alespoň 100

MB volné paměti RAM.

Zavřete běžící aplikace, které nepoužíváte.

Vymažte mezipaměť všech aplikací.

Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.

Pokud je vnitřní úložiště zaplněné, přesuňte některé aplikace na paměťovou kartu.

Přesuňte fotografie, videa a hudbu z vnitřního úložiště na paměťovou kartu.

Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste ji naformátovat. Mějte na

paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty.

Zobrazení stavu paměti

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Úložiště a ťukněte na ni.

Zobrazení množství volné a zaplněné paměti RAM

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Aplikace > Spuštěné.

Vymazání mezipaměti všech aplikací

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Úložiště a ťukněte na ně.

3

Ťukněte na možnosti

Data uložená v mezipaměti > OK.

Vymazáním mezipaměti nepřijdete o žádná data ani nastavení.

116

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu

1

Ujistěte se, že je v zařízení vložena paměťová karta.

2

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Úložiště > Přenést data na kartu SD.

4

Označte typy souborů, které chcete přenést na kartu SD.

5

Ťukněte na položku

Přenést.

Přesunutí aplikací na paměťovou kartu

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Aplikace a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na aplikaci, kterou chcete přesunout, a potom ťukněte na položku

Přesunout na kartu SD.

Některé aplikace nelze na paměťovou kartu přesunout.

Zastavení běhu aplikací a služeb

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Aplikace > Spuštěné.

3

Vyberte požadovanou aplikaci nebo službu a ťukněte na položku

Zastavit.

Formátování paměťové karty

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Úložiště > Smazat kartu SD.

3

Potvrďte akci ťuknutím na možnost

Smazat kartu SD > Odstranit vše.

Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomeňte před

formátováním paměťové karty zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který

chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v tématu

Správa

souborů pomocí počítače

na stránce 117 .