Sony Xperia E4g - Podpora pro zařízení

background image

Podpora pro zařízení

Pomocí aplikace Podpora v zařízení lze hledat v uživatelské příručce, číst průvodce

odstraňováním potíží a hledat informace o aktualizacích softwaru a další informace

související s produktem.

Přístup k aplikaci podpory

1

Na Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte položku a ťukněte na ni a potom vyberte požadovanou položku

podpory.

Ověřte, že máte fungující internetové připojení, pokud možno přes rozhraní Wi-Fi®, aby vám

nebyly při použití aplikace podpory účtovány poplatky.

Nápověda v nabídkách a aplikacích

Některé aplikace mají v nabídce možností k dispozici nápovědu, což je v dané aplikaci

obvykle indikováno položkou .

Pomozte nám vylepšit náš software

Můžete zapnout odesílání informací o využití ze zařízení, aby mohla společnost Sony

Mobile přijímat anonymní zprávy o chybách a statistiky, které umožňují vylepšovat

software. Žádné ze shromažďovaných informací neobsahují jakékoli osobní údaje.

Povolení odesílání informací o používání

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Informace o telefonu > Nastavení informací o

využití.

3

Zaškrtněte políčko

Odeslat info. o využití, pokud ještě není zaškrtnuto.

4

Ťukněte na položku

Souhlas.