Sony Xperia E4g - Vyhledání ztraceného zařízení

background image

Vyhledání ztraceného zařízení

Pokud máte účet Google™, můžete pomocí webové služby my Xperia vyhledat a

zabezpečit své zařízení, pokud ho ztratíte. Máte tyto možnosti:

zobrazit polohu zařízení na mapě,

rozeznít zvukový signál, a to i v tichém režimu,

na dálku uzamknout zařízení a zobrazit na jeho displeji vaše kontaktní informace pro

případného nálezce,

jako krajní řešení na dálku vymazat obsah zařízení a paměťové karty.

Služba my Xperia nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

113

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Aktivace služby my Xperia

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > my Xperia > Aktivovat.

3

Zaškrtněte políčko a ťukněte na volbu

Přijmout.

4

Budete-li k tomu vyzváni, přihlaste se do svého účtu Sony Entertainment Network

nebo vytvořte nový, pokud ho ještě nemáte.

5

Povolte služby zjišťování polohy ve vašem zařízení, pokud již nejsou povoleny.

Chcete-li ověřit, že služba my Xperia dokáže najít vaše zařízení, přejděte na stránku

myxperia.sonymobile.com

a přihlaste se pomocí stejného účtu Google™ nebo Sony

Entertainment Network, který jste nastavili ve svém zařízení.