Sony Xperia E4g - Zálohování a obnovování obsahu

background image

Zálohování a obnovování obsahu

Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti

zařízení. Pokud se s hardwarem něco stane nebo se zařízení ztratí či bude ukradeno,

data uložená ve vnitřní paměti budou ztracena navždy. Doporučuje se použít software

Xperia™ Companion k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně do počítače,

tj. do externího zařízení. Tato metoda se doporučuje zejména v případě, že aktualizujete

software zařízení na novou verzi systému Android.
Pomocí aplikace Zálohování a obnova můžete provést rychlou online zálohu základního

nastavení a dat s účtem Google™. Tuto aplikaci můžete použít také k místnímu

zálohování dat, např. na kartu SD v zařízení nebo na externí úložné zařízení USB.

Je velice důležité, abyste si zapamatovali heslo, které nastavujete při provádění zálohy dat.

Pokud heslo zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy.

Zálohování dat do počítače

Chcete-li zálohovat data ze zařízení do počítače PC nebo Apple

®

Mac

®

, použijte

software Xperia™ Companion. Tyto aplikace zálohování vám umožňují zálohovat

následující typy dat:

Kontakty a seznamy hovorů

Zprávy

Kalendář

Nastavení

Soubory médií, např. hudbu a videa

Fotografie a obrázky

Zálohování dat pomocí počítače

1

Ověřte, zda máte v počítači PC nebo Apple

®

Mac

®

nainstalovaný software

Xperia™ Companion.

2

Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

3

Počítač: Otevřete software Xperia™ Companion. Počítač za několik okamžiků

detekuje vaše zařízení.

4

Na hlavní obrazovce vyberte možnost

Zálohování.

5

Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.

118

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Obnovení dat pomocí počítače

1

Ověřte, zda máte v počítači PC nebo Apple

®

Mac

®

nainstalovaný software

Xperia™ Companion.

2

Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

3

Počítač: Otevřete software Xperia™ Companion.

4

Klikněte na možnost

Obnovit.

5

Vyberte soubor zálohy ze záznamů zálohy, poté ťukněte na položku

Obnovit

a postupujte podle pokynů na obrazovce po obnovení dat do zařízení.

Zálohování dat pomocí aplikace Zálohování a obnovení

V závislosti na verzi aplikace Zálohování a obnovení instalované ve vašem zařízení nemusí být

možné zálohovat a obnovit data mezi různými verzemi systému Android, například při

přechodu z verze 4.3 na 4.4. Pokud však máte verzi aplikace Zálohování a obnovení 2.0 (nebo

novější), můžete obnovit data i po provedení takového přechodu. Verzi aplikace Zálohování a

obnovení můžete zjistit v nabídce

Nastavení > Aplikace > Vše > Zálohování a obnova.

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat data ručně nebo zapnout

funkci automatického zálohování a ukládat data pravidelně.
Aplikace Zálohování a obnovení se doporučuje pro zálohování dat před obnovením

zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete na kartu SD ve vašem

zařízení zálohovat následující typy dat:

Záložky

Seznamy volání

Kontakty

Konverzace

Data kalendáře

Nastavení funkce automatické zálohy

1

Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně do zařízení

vložena.

2

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

3

Najděte položku

Zálohovat a obnovit a ťukněte na ni.

4

Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, přetáhněte jezdec doprava.

5

Chcete-li vybrat frekvenci zálohování, ťukněte na ikonu a poté vyberte

požadovanou frekvenci zálohování.

6

Chcete-li vybrat, kam se mají ukládat soubory zálohování, ťukněte na možnost

> .

7

Chcete-li vybrat typy dat pro zálohování, zaškrtněte příslušná tlačítka.

8

Chcete-li uložit nastavení, ťukněte na možnost .

Ruční zálohování obsahu

1

Pokud zálohujete na kartu SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do

zařízení.

2

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

3

Najděte položku

Zálohovat a obnovit a ťukněte na ni.

4

Ťukněte na ikonu

Ruční zálohování a vyberte cíl pro uložení zálohy a typy dat,

která chcete zálohovat.

5

Vyberte

Pokračovat.

6

Po provedení zálohování ťukněte na položku

Dokončit.

119

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Obnovení zálohovaného obsahu

1

Pokud obnovujete z karty SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do

zařízení.

2

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

3

Najděte položku

Zálohovat a obnovit a ťukněte na ni.

4

Ťukněte na položku

Obnovit nyní data, poté vyberte zdroj obnovení a datové typy,

které chcete obnovit.

5

Vyberte

Pokračovat.

6

Po obnovení obsahu ťukněte na položku

Dokončit.

Nezapomeňte, že veškeré změny, které jste v datech a nastaveních provedli po vytvoření

zálohy, včetně instalace nových aplikací, budou během procesu obnovení ztraceny.