Sony Xperia E4g - Zjištění identifikačního čísla zařízení

background image

Zjištění identifikačního čísla zařízení

Vašemu zařízení je přiřazeno jedinečné identifikační číslo. Označuje se jako IMEI

(International Mobile Equipment Identity). Toto číslo byste si měli poznamenat. Mohli

byste ho potřebovat například při využití služby podpory Xperia™ Care a při registraci

vašeho zařízení. V případě krádeže zařízení mohou někteří mobilní operátor pomocí čísla

IMEI zablokovat přístup zařízení do své sítě.

Zjištění čísla IMEI

Chcete-li se podívat na číslo IMEI, sejměte kryt.

Otevřete v zařízení telefonní číselník a zadejte kód

*#06#

.

Zobrazení čísla IMEI v zařízení

1

Na obrazovce Plocha ťukněte .

2

Najděte položku

Nastavení > Informace o telefonu > Stav a ťukněte na ni.

3

Posuňte se na položku

IMEI a zobrazte tak číslo IMEI.