Sony Xperia E4g - Stahování aplikací z jiných zdrojů

background image

Stahování aplikací z jiných zdrojů

Je-li vaše zařízení nastaveno tak, aby umožňovalo stahování z jiných zdrojů než ze služby

Google Play™, můžete podle příslušných pokynů ke stažení stahovat aplikace přímo z

jiných webů.

Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození zařízení.

Aplikace stahujte pouze ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami

kontaktujte poskytovatele aplikace.

Povolení stahování aplikací z jiných zdrojů

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Zabezpečení a ťukněte na ně.

3

Zaškrtněte políčko

Neznámé zdroje.

4

Ťukněte na tlačítko

OK.

Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým

funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete.

Oprávnění udělená stažené aplikaci můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v nabídce

Nastavení > Aplikace.

26

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.