Sony Xperia E4g - Sledování videí v aplikaci Filmy

background image

Sledování videí v aplikaci Filmy

V aplikaci Filmy můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili nebo stáhli do

zařízení. Aplikace Filmy navíc umožňuje ke každém filmu získat obrázek plakátu, shrnutí

obsahu a informace o žánru nebo o režisérovi. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení,

která jsou připojena ke stejné síti.

Některé soubory videí nemusí být možné v aplikaci Filmy přehrát.

1

Zobrazení nabídky možností

2

Zobrazení naposledy přehrávaného videa

3

Chcete-li procházet všechna stažená a uložená videa, přetáhněte levý okraj obrazovky doprava

4

Ťuknutím přehrajete uložené nebo stažené video soubory

5

Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah

Přehrávání videa v aplikaci Filmy

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost

Filmy.

2

Najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj. Pokud se video na

obrazovce nezobrazí, přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete

obrazovku nabídky aplikace Filmy a poté vyhledejte a ťukněte na video, které

chcete přehrát.

3

Ťuknutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.

4

Ťuknutím na ikonu přehrávání pozastavíte. Ťuknutím na ikonu přehrávání

obnovíte.

5

Přetažením indikátoru průběhu vlevo se ve videu posunete dozadu. Přetažením

indikátoru průběhu vpravo se posunete dopředu.

Přehrávání videa na vnějším zařízení

1

Když se přehrává video, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.

2

Ťukněte na možnosti >

Throw.

3

Vyberte vnější zařízení, na kterém chcete video přehrát. Není-li žádné zařízení

dostupné, přidejte ho podle pokynů na obrazovce.

Změna nastavení aplikace Filmy

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost

Filmy.

2

Ťukněte na položky >

Nastavení a upravte nastavení podle potřeby.

94

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

1

Při přehrávání videoklipu zobrazte ovládací prvky ťuknutím na obrazovku.

2

Ťukněte na položku a potom na položku

Nastavení zvuku.

3

Zaškrtněte políčka u nastavení zvuku, která chcete aktivovat.

4

Po dokončení ťukněte na možnost

OK.

Sdílení videa

1

Pokud je přehráváno video uložené v časti Filmy nebo TV seriály, ťukněte na

položku a poté ťukněte na položku

Sdílet.

2

Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete

pomocí příslušného postupu.