Sony Xperia E4g - Hlasová schránka

background image

Hlasová schránka

Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, mohou vám volající v případě, že

nemůžete přijmout hovor, nechávat hlasové zprávy. Číslo služby hlasové schránky bývá

většinou uloženo na kartě SIM. Pokud tomu tak není, můžete toto číslo získat od svého

mobilního operátora a zadat je ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Hlasová schránka > Nastavení

hlasové schránky > Číslo hlasové schránky.

3

Zadejte číslo hlasové schránky.

4

Vyberte

OK.

Volání hlasové schránky

1

Na Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte následující položku a ťukněte na ni:

Telefon.

3

Dotkněte se klávesy

1

a podržte ji.