Sony Xperia E4g - Konferenční hovory

background image

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo

více osobami najednou.

Informace o maximálním počtu účastníků konferenčního hovoru vám poskytne mobilní

operátor.

50

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Uskutečnění konferenčního hovoru

1

V průběhu hovoru ťukněte na položku .

2

Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na položku . První hovor bude

podržen.

3

Ťuknutím na položku přidáte druhého účastníka do konferenčního hovoru.

4

Další účastníky lze přidat zopakováním kroků 1 až 3.

Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

1

V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku

Spravovat.

2

Ťuknutím na telefonní číslo účastníka, se kterým si chcete promluvit, zahájíte

soukromou konverzaci.

3

Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na

položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

1

V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku

Spravovat.

2

Ťukněte na položku vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

Během konferenčního hovoru ťukněte na položku

Ukončit konferenční hovor.