Sony Xperia E4g - Přesměrování hovorů

background image

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

Přesměrování hovorů

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Hovor a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na položku

Přesměrování hovorů a vyberte požadovanou možnost.

4

Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na položku

Povolit.

Vypnutí přesměrování hovorů

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Přesměrování hovorů.

3

Vyberte některou možnost a ťukněte na položku

Vypnout.