Sony Xperia E4g - Tísňová volání

background image

Tísňová volání

Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla

lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo

i bez ní, pokud je zařízení v dosahu sítě.

Tísňové volání

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Telefon a ťukněte na ni.

3

Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na tlačítko . Poslední číslici

můžete vymazat tlačítkem .

Tísňová volání lze uskutečňovat i v případě, že není vložena karta SIM nebo jsou zablokovány

odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

1

Na zamykací obrazovce ťukněte na položku

Tísňové volání.

2

Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na tlačítko .

51

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.