Sony Xperia E4g - V průběhu hovoru

background image

V průběhu hovoru

1

Zadání čísel během hovoru

2

Zapnutí reproduktoru během hovoru

3

Podržení aktuálního hovoru nebo obnovení hovoru

4

Otevření seznamu kontaktů

5

Vypnutí mikrofonu během hovoru

6

Ukončení hovoru

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Aktivace obrazovky během hovoru

Krátce stiskněte tlačítko .