Sony Xperia E4g - Ochrana karty SIM

background image

Ochrana karty SIM

Každou kartu SIM používanou v zařízení můžete zamykat a odemykat pomocí kódu PIN

(Personal Identity Number). Je-li karta SIM zamčená, je účet účastníka, kterému byla

karta vydána, chráněn před zneužitím, což znamená, že musíte zadat kód PIN při

každém zapnutí zařízení.
Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, než je maximální povolený počet pokusů, karta SIM

se zablokuje. V takovém případě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key)

a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.

Zamknutí karty SIM

1

Na Ploše ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM.

3

Zaškrtněte políčko

Zamykat kartu SIM.

4

Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku

OK. Zámek karty SIM je nyní

aktivní a při každém spouštění zařízení bude vyzváni k zadání tohoto kódu.

Odstranění zámku karty SIM

1

Na Ploše ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM.

3

Zrušte zaškrtnutí políčka

Zamykat kartu SIM.

4

Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku

OK.

Změna kódu PIN karty SIM

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM.

3

Vyberte

Zm. kód PIN karty SIM.

4

Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu

OK.

5

Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu

OK.

6

Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu

OK.

Odblokování karty SIM pomocí kódu PUK

1

Zadejte kód PUK a ťukněte na tlačítko

.

2

Zadejte nový kód PIN a ťukněte na tlačítko

.

3

Opakujte zadání nového kódu PIN a ťukněte na tlačítko

.

V případě příliš velkého počtu nesprávných pokusů o zadání kódu PUK bude karta SIM trvale

zablokována a bude třeba si od operátora vyžádat novou.

36

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.