Sony Xperia E4g - Přístup k nastavení

background image

Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku

Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení.

Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Ťukněte na tlačítko

Nastavení.

Zobrazení informací o zařízení

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Informace o telefonu a ťukněte na ni.

Otevření panelu Rychlá nastavení

Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Výběr nastavení, která se mají zobrazovat na panelu Rychlá nastavení

1

Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový řádek směrem dolů a pak ťukněte na

položku

Upravit.

2

Na panelu ve spodní části obrazovky stiskněte a podržte ikonu rychlého nastavení,

kterou chcete přidat, a poté ji přetáhněte do horní části obrazovky.

Změna uspořádání panelu Rychlá nastavení

1

Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový řádek směrem dolů a pak ťukněte na

položku

Upravit.

2

Stiskněte a podržte ikonu a přetáhněte ji na požadované místo.

3

Vyberte

Hotovo.